eeepΤο Casinonews αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες γύρω από την απόφαση της ΕΕΕΠ ν’ απορρίψει το αίτημα περί εποχικής λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, επικοινώνησε με συνδικαλιστικά στελέχη του κλάδου των καζίνο και ζήτησε ενημέρωση για τις θέσεις τις οποίες διατύπωσαν.

Όπως προκύπτει από την κουβέντα που είχαμε με τους κ.κ Ιωάννη Λογοθέτη – πρόεδρο της ΟΣΕΤΥΠ και Δημήτρη Καραγεωργόπουλο – Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΣΕΕ, οι οποίοι παραστάθηκαν στη συνεδρίαση, από την ενώπιόν της ΕΕΕΠ διαδικασία και τις τοποθετήσεις όλων των αντιπροσώπων της εργατικής πλευράς, πλήρως προέκυψε τι διακυβεύεται επί του αιτήματος της Εταιρίας περί εποχικής λειτουργίας του Καζίνο. Παρόλο δε που η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να κρίνει επί των εργασιακών σχέσεων, κατά τη διάσκεψη, τονίστηκε ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη την σοβαρή κοινωνική όχληση που θα προκληθεί, καθώς και τις συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις, στο γενικότερο πλαίσιο του Δημοσίου Συμφέροντος. Όπως άλλωστε και ο Πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων κ. Δεληθανάσης ανέπτυξε ήδη η εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση του συνόλου του προσωπικού που απασχολούνταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ μετά την επαναλειτουργία της επιχείρησης, ένα μέρος του ίδιου αυτού προσωπικού επαναπροσλήφθηκε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μάλιστα, εκμεταλλευόμενη η εταιρεία τη δυνατότητα που της χορηγήθηκε, έφθασε σε σημείο να απολύσει ακόμα και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, απολύσεις ωστόσο οι οποίες ακυρώθηκαν δυνάμει της υπ’ αρ. 20/2015 όλως προσφάτως εκδοθείσας απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, η οποία τέθηκε υπόψη της ΕΕΕΠ.

Γεγονός λοιπόν είναι ότι η Επιτροπή, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 173 παρ. 23 του Ν. 4261/2014, «μπορεί κατά την κρίση της να δεχθεί, να απορρίψει ή να τροποποιήσει το ζητούμενο διάστημα της περιόδου διακοπής», έχει δηλαδή τη διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει κατά την κρίση της το υποβληθέν αίτημα, χωρίς να δεσμεύεται να λάβει απόφαση περί εποχικής λειτουργίας. Δια της ως άνω δηλαδή διάταξης, κάθε επιχείρηση καζίνο που θα επιθυμούσε κάποια εποχική λειτουργία, θα έπρεπε να καταθέσει αίτηση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και η Επιτροπή, αφού θα αξιολογούσε τις συνθήκες, είχε τρεις εναλλακτικές: είτε να δεχτεί εν όλω το αίτημα είτε να το απορρίψει είτε να τροποποιήσει το διάστημα της περιόδου διακοπής. Σε κάθε ωστόσο περίπτωση κατά την έκδοση της απόφασής θα πρέπει να λάβει υπόψη και την καταχρηστική στάση που τήρησε η εταιρεία όταν έλαβε την προηγούμενη έγκριση περί διακοπής της λειτουργίας της για 3,5 μήνες, ήτοι από 15-12-2014 μέχρι 31-3-2015.

Περαιτέρω από την ενώπιόν της ΕΕΕΠ διαδικασία πλήρως προέκυψε και η ζημία που υφίσταται το Ελληνικό Δημόσιο από τον τρόπο που ενεργεί η επιχείρηση. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 173 παρ. 23 του νόμου 4261/2014 «για κάθε μήνα της περιόδου διακοπής λειτουργίας του καζίνο, αντί της προβλεπόμενης από την άδεια, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, καταβάλλεται τέλος εποχικής λειτουργίας, το οποίο ισούται, για κάθε μήνα διακοπής της λειτουργίας, με το ποσό που προκύπτει όταν το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, όπως αυτό ορίζεται από την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, πολλαπλασιαστεί με το μέσο όρο των μικτών κερδών παιγνίων της επιχείρησης, των τελευταίων δύο, πριν την διακοπή λειτουργίας, μηνών». Ωστόσο, όπως σαφώς κατεδείχθη και στην επίμαχη συνεδρίαση της ΕΕΕΠ, η επιχείρηση εσκεμμένα κράτησε σε λειτουργία το καζίνο κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, αφού πρώτα «εξασφάλισε» ότι τα έσοδά της για το διάστημα αυτό θα ήταν σχεδόν μηδενικά, διακόπτοντας τη λειτουργία του ξενοδοχείου και μειώνοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες (όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του Σωματείου, οι πελάτες δεν μπορούσαν καν να εντοπίσουν το Καζίνο, καθώς αυτό βρίσκεται σε μία αχανή έκταση, η οποία δεν φωτίζεται, ενώ σε όσους τελικά κατάφερναν να φτάσουν δεν υπήρχε προσωπικό για τις στοιχειώδεις παροχές, όπως νερό και φαγητό). Με τον τρόπο όμως αυτό εξασφάλισε παράλληλα ότι το τέλος που θα υποχρεωνόταν να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο θα ήταν πολύ μικρότερο. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΥΠ κ. Ιωάννης Λογοθέτης, “στο επιχείρημα δε ότι κατά το έτος 2013 που το καζίνο λειτούργησε καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, κατά το διάστημα από Ιανουάριο έως και Μάιο, τα έσοδα του Δημοσίου ήταν φορές μικρότερα σε σχέση με το διάστημα που διέκοψε την λειτουργία της, σαφώς εκθέσαμε ότι αυτό οφειλόταν στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αλλά και στο γεγονός ότι εν συνεχεία οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε εκ περιτροπής εργασίας μίας ημέρας την εβδομάδα, που είχε ως αποτέλεσμα να εργάζονται σε κάθε βάρδια δύο εργαζόμενοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.”

Ο Εκπρόσωπος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της ΓΣΕΕ μας δήλωσε τα ακόλουθα: “Θεωρούμε ότι η μεθόδευση της εταιρίας είναι σαφής. “Εσκεμμένως απαξίωσε το καζίνο, οδηγώντας πολλές οικογένειες στην ανεργία, απέλυσε το 2014 το σύνολο του προσωπικού της, μέρος του οποίου επαναπροσέλαβε με δυσμενείς όρους και στο τέλος αποφάσισε να απαλλαγεί και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να διατηρήσει καθυποταγμένους τους -υπό νέους όρους- προσληφθέντες εργαζομένους της, ενώ με το τέλος που κατέβαλε κατά τη διάρκεια της εποχικότητας, ύψους περίπου 47.000 €, θέλησε να υπογραμμίσει ότι και το Δημόσιο θα πρέπει να θεωρείται και ικανοποιημένο αφού για το διάστημα του 2013 που λειτούργησε, απέδωσε στο Δημόσιο μόλις περί τις 11.000 €. Μάλιστα από τα έγγραφα που ήδη κατατέθηκαν ενώπιόν της ΕΕΕΠ και αφορούν επίσημα δικόγραφα της εταιρείας κατατεθειμένα σε δικαστήρια με αντιδίκους τους εργαζομένους, προκύπτει ότι ευθαρσώς παραδέχεται ότι η ως άνω διάταξη υπήρξε φωτογραφική και προκαταβάλλοντας στο εξής όλες τις αποφάσεις που θα λάμβανε η ΕΕΕΠ, τόνιζε ότι «οι λόγοι που οδήγησαν στην νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα εποχικής λειτουργίας, ήτοι η σύνδεση του καζίνο με τον θερινό τουρισμό του νομού και ειδικότερα του συγκροτήματος, ήταν μόνιμοι και δεν επρόκειτο να μεταβληθούν, κατά τρόπο ώστε να είναι παντελώς βέβαιη η εποχική λειτουργία μας όλα τα έτη από το 2014 και εξής. Κλείνοντας, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής, σημειώνω ότι σαφώς και κανείς επιχειρηματίας δεν θέλει να χάνει χρήματα, ωστόσο, παρότι οι επιχειρηματικές επιλογές είναι ανέλεγκτες, μερικές φορές μπορεί να συμφέρει κάποιον επιχειρηματία μία μικρή απώλεια εσόδων, έναντι μελλοντικού μεγάλου προσδοκώμενου οφέλους. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Επιτροπή αφού στάθμισε τις θέσεις, τις επιδιώξεις και τη δυνατότητα της εργοδότριας εταιρείας και ως έχουσα σχετική διακριτική ευχέρεια απέρριψε το αίτημα της εταιρείας περί εποχικής λειτουργίας.”

Σχόλια