casino-rodos-rhodes-island

Οι «φιλότιμες» προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων μερών για την υλοποίηση των υπεσχημένων επενδύσεων ύψους 56 εκατ. ευρώ σε αντισταθμιστικά έργα στην πόλη της Ρόδου, από το καζίνο της Ρόδου, δεν έχουν ακόμη «αποδώσει καρπούς», παρότι η εκκρεμότητα παραμένει από το 1996 και το σκάνδαλο, για το οποίο έχουν «χυθεί τόνοι μελάνι» σε δημοσιεύματα και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο, κατέστη διαχρονικό και αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις κυβερνήσεις.

H τελευταία παρέμβαση για το θέμα είχε γίνει από τους βουλευτές κ.κ. Δημήτρη Γάκη και Μιχάλη Κριτσιωτάκη με ερώτηση που υπέβαλαν σχετικά με την εκκρεμότητα συμβατικών υποχρεώσεων πραγματοποίησης επενδύσεων της εταιρείας «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.». Τον Μαϊο του 2014 δόθηκε απάντηση από την τότε υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, που ουσιαστικά παρέδωσε στους βουλευτές, ενημερωτικό σημείωμα επί του θέματος της Γενικής Γραμματείας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων (Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης) του Υπουργείου, που υπέγραψε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ. Λέων. Αντωνόπουλος.

Το πώς κατέληγε το συγκεκριμένο ενημερωτικό σημείωμα, πραγματικά ξενίζει, όπως θα διαπιστώσετε στην πορεία, όπως ξενίζει και το γεγονός ότι έκτοτε δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στο ζήτημα, για το οποίο όλοι οι αρμόδιοι «νίπτουν τα χείρας τους»…

Με δεδομένο όμως ότι η από το 1996 υπογραφείσα σύμβαση ρυθμίζει και τα κυρίως λειτουργικά θέματα του καζίνο και τα αντισταθμιστικά οφέλη, για την όποια τροποποίησή της, είναι πιθανό να απαιτηθεί η σύμπραξη του υπουργείου Τουρισμού και της Ε.Ε.Ε.Π.. Και είναι να αναρωτιέται κανείς ποιος θα αναλάβει τελικώς να βάλει «το μαχαίρι βαθιά μέσα στο κόκκαλο» όχι μόνο για να υλοποιηθούν τα υπεσχημένα, αλλά και για να λογοδοτήσουν οι ανευθυνουπεύθυνοι…

Ο κ. Αντωνόπουλος αναφέρεται εισαγωγικά στο ενημερωτικό του σημείωμα στην διενέργεια του διαγωνισμού για την επιλογή της εταιρείας, που θα ανελάμβανε τη λειτουργία καζίνο στη Ρόδο και υπενθυμίζει ότι μετά την ολοκλήρωση του, αναδείχθηκε πρώτη κατά 0,5 βαθμούς, η «Καζίνο Ρόδου  Α.Ε.», εκδόθηκε η Τ/633/1996 απόφαση της υπουργού Ανάπτυξης και παραχωρήθηκε σε αυτή η άδεια λειτουργίας του Καζίνο Ρόδου. Στο άρθρο 3, παράγρ. 2, εδάφ. 6, της απόφασης αυτής, ορίζεται, ότι o κάτοχος της αδείας οφείλει να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 20 δισεκατομμυρίων δρχ., σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με τις από 7.8.1995 και 11.8.1995 επιστολές του, σε συνδυασμό με την από 10.8.1995 επιστολή του Διοικητή της Εμπορικής Τράπεζας και το υπ’αριθ. Πρωτ. 12481/9.8.1995 έγγραφο του Δήμου Ροδίων.

Η εν λόγω σύμβαση καταρτίστηκε και υπεγράφη στις 8-10-1996.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα, δεν προσδιορίστηκαν, οι ειδικότερες επενδύσεις, απλώς η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση για την πραγματοποίηση επιπλέον επενδύσεων στην περιοχή.Η προβλεπόμενη στις ως άνω επιστολές Αναπτυξιακή Εταιρεία, που επρόκειτο να υλοποιήσει τα έργα, συνεστήθη την 4-11-1998, με την επωνυμία «ΡΟΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.». Από τη σύσταση και έγκριση, όμως, της εταιρείας αυτής, παρέμεινε επί μακρύ χρονικό διάστημα (πολύ πέραν του έτους) εκκρεμές το ζήτημα της συμμετοχής της Εμπορικής Τράπεζας ή θυγατρικής της στη μετοχική σύνθεση και το διοικητικό συμβούλιο αυτής.

Στις 16-11-1998 και ενώ ακόμη διαρκούσε η εκκρεμότητα αυτή, οι τότε μέτοχοι της «ΑΙΝΕΙΑΣ Α.Ε.», που κατείχε το 34,5% του μετοχικού κεφαλαίου της «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.», μεταβίβασαν το σύνολο των μετοχών τους στην εταιρία «RESITO TOURISM INVESTMENT B.V.», η οποία μεταβίβασε, περαιτέρω, το ήμισυ αυτών στην εταιρία «AVALON CASINO DEVELOPMENTS B.V.».
Οι μεταβιβάσεις αυτές έγιναν, αφού χορηγήθηκε η προβλεπόμενη, άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, μετά τη δέσμευση της Εμπορικής Τράπεζας, δια του νομίμου εκπροσώπου της, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Ροδίων, ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει.

Στη συνέχεια, την 13-6-2003 καταρτίστηκε, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Ροδίων, σύμβαση παραχώρησης της δημιουργίας, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου. Ο Δήμος Ροδίων, ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει στη ζώνη του Τουριστικού Λιμένα διάφορα, σαφώς προσδιοριζόμενα, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις.

Τονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα, ότι τόσο η Εμπορική Τράπεζα όσο και η Καζίνο Ρόδου ΑΕ είχαν εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη επένδυση, ως και για την κατασκευή και λειτουργία υπογείων πάρκινγκ, ενώ επισημαίνεται ότι η εταιρεία είχε ζητήσει να παραταθεί ο χρόνος, εντός του οποίου θα πρέπει να εκτελεστούν οι επενδύσεις για τις οποίες υπάρχει η δέσμευση της Τράπεζας μέχρι 13-9-2007, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και να πληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας Καζίνο στη Ρόδο.

Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, η οποία παρέτεινε το χρόνο πραγματοποίησης των επενδύσεων, μέχρι τις 13-9-2007, υπό την προϋπόθεση, ότι θα δινόταν έγγραφη συναίνεση του Δήμου Ροδίων προς το υπουργείο Ανάπτυξης.

Παρά ταύτα, όπως υποστηρίζεται στο ίδιο έγγραφο, υπήρξε περαιτέρω καθυστέρηση και μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία από τις προταθείσες επενδύσεις, διότι ο Δήμος Ροδίων με την 367/15-9-2003 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου χορήγησε μεν την προαναφερθείσα συναίνεσή του, αλλά με όρους.

Οι εταιρείες ζήτησαν την άρση των όρων, αλλά ο Δήμος αρνήθηκε και περιορίστηκε στην τροποποίηση αυτών, ώστε να είναι λιγότερο επαχθείς.

Μετά πάροδο έτους και πλέον, ο Δήμος προκήρυξε για τις 15-12-2004 διαγωνισμό για την ανάθεση, σε εργολάβο, του έργου κατασκευής του τουριστικού λιμένα. Ο διαγωνισμός απέβη άγονος.
Στις 15-2-2005 η Διεύθυνση Καζίνο ζήτησε από την «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.» εξηγήσεις για την υφιστάμενη εκκρεμότητα σχετικά με την εκτέλεση των επενδύσεων. Η «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.» απάντησε, αποδίδοντας ευθύνες στο Δήμο.

Την 10-3-2005, ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης υπέβαλε το ερώτημα αν δύναται ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης με απόφασή  του, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, να κηρύξει έκπτωτη την κάτοχο της άδειας του Καζίνο Ρόδου Εταιρεία «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.» και να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του Καζίνο, επειδή δεν είχε προχωρήσει στις επενδύσεις ύψους 20 δισεκατομμυρίων δραχμών, που προβλέπονταν από την Υπουργική Απόφαση παραχώρησης της άδειας του Καζίνο Ρόδου και την σχετική σύμβαση.
Επ’ αυτού εκδόθηκε η 331/22-6-2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.. Με αυτήν έγινε ομόφωνα δεκτό, ότι εάν η κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Καζίνο Ρόδου εταιρεία «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.» δεν προβεί, από υπαιτιότητα της, στην επένδυση των 20 δισεκατομμυρίων δραχμών για την κατασκευή έργων στη Ρόδο (Τουριστικός λιμένας Ρόδου, κλπ.), ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης δύναται, μετά την εκπνοή της παραπάνω κατά παράταση προθεσμίας, να την κηρύξει έκπτωτη και να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Καζίνο Ρόδου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.

Εν συνεχεία, η τότε γενική γραμματεύς του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης απηύθυνε προς την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, έγγραφο, ζητώντας να εξετάσει την υπόθεση κατ’ ουσίαν και να υποβάλει το συνταχθησόμενο πόρισμα της περί της υπαιτιότητας των μερών και της ενδεχομένης επιβολής των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων.
Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, με το από 26-1-2007 έγγραφό της, διεβίβασε το ως άνω έγγραφο της Γενικής Γραμματέως στη Διεύθυνση Εποπτείας των Καζίνο.
Η Διεύθυνση Εποπτείας των Καζίνο, ανταποκρινόμενη σ’ αυτό, απηύθυνε προς την Επιτροπή Εποπτείας των Καζίνο, την από 31-1-2007 εισήγηση, με την οποία εισηγείτο την υπό της Επιτροπής πρόσκληση όλων των εμπλεκομένων μερών, για να παραστούν με τους εκπροσώπους τους, ενώπιον της και να αναπτύξουν προφορικά αλλά και με υπομνήματα τις απόψεις τους επί του θέματος, προκειμένου, να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας αποφάσισε την αναβολή της έκδοσης οριστικής απόφασης επί του ανωτέρω θέματος και την παραπομπή του προς γνωμοδότηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Εξεδόθη η υπ’αριθμ. 110/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σύμφωνα με την οποία, δεν προκύπτει με βεβαιότητα και σε ποια έκταση εάν υπαίτιος της μη υλοποιήσεως της πιο πάνω επενδύσεως ήταν η «ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» και η Εμπορική Τράπεζα ή ο Δήμος Ροδίων, παραμένει ωστόσο ακέραια η υποχρέωση εκτελέσεως της επενδύσεως των 20 δις δρχ., αναπροσαρμοσμένης σε σημερινές τιμές, η οποία θα έπρεπε να προσδιορισθεί ως προς το εκτελεστέο έργο εντός ευλόγου διαστήματος με συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της «ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» και Εμπορικής Τράπεζας και δεν τίθεται επί του παρόντος θέμα ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του Καζίνο.

Η γνωμοδότηση αυτή έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης στις 16.02.2009.

Ακολούθως, το δημοτικό συμβούλιο Ροδίων απέστειλε προς τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης το από 26.02.2009 έγγραφό του, στο οποίο εμπεριέχεται η αρ. 780/2008 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η οποία καταλήγει στη διατύπωση μίας σειράς αιτημάτων, όπως, την τροποποίηση της σύμβασης, που αφορά την άδεια του Καζίνο Ρόδου, την αναπροσαρμογή του αρχικού ποσού των 20 δις. δραχμών, την αναθεώρηση της έννοιας του ανταποδοτικού χαρακτήρα των έργων, την κατάρτιση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και τον προσδιορισμό εγγυήσεων για την ολοκλήρωση των έργων, καθώς επίσης και να γίνει νομοθετική πρόβλεψη για τον τρόπο ανάθεσης των έργων.

Μετά τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Εποπτείας των Καζίνο επανεισήγαγε την υπόθεση στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.

Η Διεύθυνση Εποπτείας των Καζίνο, αφού έλαβε υπόψη της και την υπ’αριθμ. 110/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., ιδίως δε το ό,τι, σύμφωνα με αυτή, δεν τίθεται επί του παρόντος θέμα ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του Καζίνο, εξέθεσε και τις σχετικές απόψεις της επί του θέματος.

Εκρινε συγκεκριμένα ότι θα πρέπει, σε εύλογο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, να συγκαλέσει τα αρχικώς συμβληθέντα μέρη, για νέες συζητήσεις, ώστε να εξευρεθεί ένα κοινό και συμφωνημένο πλαίσιο, τόσο ως προς το πόσα και ποια έργα θα εκτελεσθούν, όσο και ως προς το χρονικό διάγραμμα εντός του οποίου αυτά πρέπει να υλοποιηθούν- περατωθούν. Ακολούθως, θα πρέπει να συνταχθεί νέο σχέδιο συμβάσεως που θα αναφέρεται ειδικά σε αυτή την υποχρέωση της επένδυσης των 20 δις δραχμών, αναπροσαρμοσμένης σε σημερινές τιμές.

Εκρινε παραπέρα ότι η μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των άλλων συμβαλλομένων μερών (Εμπορική Τράπεζα, αδειούχος εταιρεία του Καζίνο Ρόδου, κ.λ.π.) σύμβαση θα πρέπει να εμπεριέχει με σαφήνεια νέους όρους και ασφαλιστικές δικλείδες, τέτοιες, ώστε να μην παρέχεται πλέον η παραμικρή δυνατότητα απόκλισης από τη συγκεκριμένη και υφιστάμενη υποχρέωση υλοποίησης των έργων, ούτε αναβολής του χρόνου υλοποίησης τους, δια μίας τυχόν παρελκυστικής τακτικής κάποιων εκ των συμβαλλομένων μερών και υπόχρεων.

Επί αυτής της εισήγησης, η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, εξέδωσε το από 3.06.2009 Απόσπασμα Πρακτικού και Απόφασης, με το οποίο, μεταξύ των άλλων, αποφάνθηκε ότι η ως άνω απόφαση δεν είναι νόμιμη, διότι η Επιτροπή στερείται αρμοδιότητας να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο σε διαπραγματεύσεις. Εκρινε ότι η εν λόγω εκπροσώπηση ανήκει στον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα υποβοηθηθεί από τη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο.

Μετά και τα ανωτέρω εκτεθέντα, όπως τονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα, δεν διαφαίνεται άλλη λύση από την υπογραφή νέας τροποποιητικής σύμβασης, που θα αναφέρεται ειδικά σε αυτή την υποχρέωση της επένδυσης των 20 δις δραχμών, αναπροσαρμοσμένης σε σημερινές τιμές.

Η ανωτέρω σύμβαση, θα έπρεπε να περιέχει με σαφήνεια νέους όρους και ασφαλιστικές δικλείδες εξ αιτίας ενδεχόμενης παρελκυστικής τακτικής των αντισυμβαλλόμενων.
Όμως, καταλήγει το ενημερωτικό σημείωμα, εν’ όψει όλων των πιο πάνω σημειώνεται ότι έχει επέλθει μια σημαντική εξέλιξη που περιπλέκει το ζήτημα. «Συγκεκριμένα, η μεταβίβαση της αρμοδιότητας ελέγχου και εποπτείας των ελληνικών καζίνο στην Επιτροπή Ελέγχου & Εποπτείας Παιγνίων, που προβλέπεται και ρυθμίζεται στους νόμους 4002/2011 και 4038/2012 και ολοκληρώθηκε με την διάταξη το άρθρου 92 του ν. 4182/2013. Βεβαίως, έχει ληφθεί ειδική πρόνοια στην διάταξη, σύμφωνα με την οποία ρητά εξαιρείται από την πιο πάνω μεταβίβαση «ο έλεγχος και η εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία έχουν συμβατικά αναλάβει να παρέχουν τα καζίνο». Με δεδομένο όμως ότι η από το 1996 υπογραφείσα σύμβαση ρυθμίζει και τα κυρίως λειτουργικά θέματα του καζίνο και τα αντισταθμιστικά οφέλη, για την όποια τροποποίηση της είναι ενδεχόμενο να απαιτηθεί η σύμπραξη του Υπουργείου Τουρισμού και της Ε.Ε.Ε.Π.».

Σχόλια