mont parnes - parnitha

Με αφορμή τη βούληση της κυβέρνησης να κάνει δεκτό το χρόνιο αίτημα του Καζίνο της Πάρνηθας για μετεγκατάσταση από το βουνό σε κάποια περιοχή των βορείων προαστίων – την πρόθεση αυτή γνωστοποίησε πρόσφατα ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας του ΤΑΙΠΕΔ- τα Ελληνικά Καζίνο Πάρνηθας (ΕΚΠ) και η Regency Entertainment που ελέγχει το 51% της ΕΚΠ -το υπόλοιπο 49% ανήκει στο δημόσιο- με ανακοίνωσή τους αναφέρονται στην επικείμενη επένδυση και στα ωφελήματα που θα έχει για το κράτος και την οικονομία η πρωτοβουλία αυτή. Υπάρχει θετική εισήγηση της ΕΕΕΠ και αποτελεί παλαιό αίτημα της ιδιοκτησίας του Καζίνο της Πάρνηθας. Παλαιότερα με προτίμηση στα νότια, παραλιακά προάστια, όπου θα εγκατασταθεί το νέο Καζίνο των επενδυτών του Ελληνικού.

Ειδικότερα, αναφέρουν πως η επένδυση «θα είναι σημαντική και θα δημιουργήσει εκτός των άλλων ωφελημάτων περισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας, που θα προστεθούν στις ήδη 1.000 υφιστάμενες. Τα ωφελήματα από τη μετεγκατάσταση του καζίνου συνίστανται μεταξύ άλλων σε πολλαπλάσια έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τα περίπου 60 εκατ. ευρώ ετησίως που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα αλλά και πρόσθετα έσοδα καθώς και αύξηση της αξίας του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο καζίνο».

Παράλληλα υποστηρίζουν πως «θα απαλλάξει τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας από την επιβάρυνση που υφίσταται σήμερα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μοντ Παρνές. Άλλωστε, η χωροθέτηση της 2ης άδειας καζίνου στο Ελληνικό απαιτεί και την αποκατάσταση της νομιμότητας ως προς τα υφιστάμενα δικαιώματα και τη βιωσιμότητα του καζίνου Πάρνηθας, στο οποίο το Ελληνικό Δημόσιο είναι μακράν ο πλειοψηφών εταίρος».
Η Ελληνικά Καζίνο Πάρνηθας και η Regency Entartainment διευκρινίζουν πως «το Μοντ Παρνές εξακολουθεί να ανήκει κατά 49% στο Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) και κατά 51% σε πλειάδα ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων. Παρά τα γραφόμενα σε λίγα έντυπα, κανένα φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, δεν ελέγχει πάνω από 2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΠ».

Η διοίκηση της ΕΚΠ υπενθυμίζει επίσης πως «η ανωτέρω δυνατότητα μεταφοράς σε άλλη τοποθεσία υπήρχε ήδη από το 2002 κατά την ιδιωτικοποίηση του 51% των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελούσε όρο του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, καταργήθηκε δε παρανόμως μεταγενέστερα, το 2003, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο ή αιτία».

Επίσης οι δύο εταιρείες αναφέρουν πως «το αίτημα μεταφοράς του καζίνου σε άλλη τοποθεσία, που σημειωτέον θα συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, είχε ήδη υποβληθεί από την ΕΚΠ στις Αρμόδιες Αρχές από το 2013». Σημειώνουν δε πως «στις 11/04/2014 η επιτροπή της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων» του Υπουργείου Οικονομικών είχε ομόφωνα εισηγηθεί στον υπουργό Οικονομικών την αλλαγή τοποθεσίας, παρέθετε δε λεπτομερώς τους λόγους που επέβαλαν τη μετεγκατάσταση αυτή. Η μετεγκατάσταση του καζίνου αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωσή του και τη διατήρηση των 1.000 θέσεων εργασίας που υφίστανται σήμερα στο Μοντ Παρνές».

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας ότι «τόσο η ΕΚΠ όσο και η Regency (καζίνο Θεσσαλονίκης) έχουν καταβάλει την τελευταία δεκαετία στο Ελληνικό Δημόσιο περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ σε έμμεσους και άμεσους φόρους, ενώ δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους λοιπούς φορείς όσο και προς τους εργαζόμενούς τους».


ΠΗΓΗ: nonpapernews.gr

Σχόλια