d5bc0e5bb2f2498cb9e0d1e35b0b6978

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διενέργειας παράνομου στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος ιστοσελίδας διαδικτυακού στοιχηματισμού, για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Αναλυτικότερα, μετά από εκτεταμένες διαδικτυακές έρευνες, εντοπίστηκε η παραπάνω ιστοσελίδα που λειτουργούσε μέσω εταιρίας στην αλλοδαπή, για την οποία διαπιστώθηκε ότι αν και είχε υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 και είχε αδειοδοτηθεί να διεξάγει αποκλειστικά μόνο το τυχερό παίγνιο του «στοιχήματος», διενεργούσε παράλληλα και άλλα τυχερά παίγνια (φρουτάκια κ.λπ.).

Μάλιστα, τα παίγνια αυτά τα παρείχε μέσω τρίτης χώρας, μη αδειοδοτημένης από αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Για την εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη διερεύνηση της υπόθεσης, διενεργήθηκε ενδελεχής ψηφιακή έρευνα και ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών και ψηφιακών δεδομένων ενώ πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία με τις αρμόδιες εταιρείες και Αρχές.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται και μέσω διαδικτύου, προκειμένου να προβεί στις επιβαλλόμενες από το νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της (εξέταση για υπαγωγή στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (black list), επιβολή τυχόν διοικητικών κυρώσεων – προστίμων κ.λπ.).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

  • Τηλεφωνικά: 11188
  • Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
  • Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD
  • Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Σχόλια