Ο οποιοσδήποτε παίκτης διαδικτυακού στοιχήματος ή casino σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της συμμετοχής του. Μια εξ αυτών είναι σίγουρα η φορολογία που επιβάλλεται στα κέρδη του, η οποία θα πρέπει να επισημάνουμε ότι λαμβάνει χώρα κλιμακωτά. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα πολλά πράγματα αλλάζουν διαρκώς, ειδικά στο χώρο του online παιχνιδιού, ωστόσο τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα, μετά το 2013. Με βάση το νόμο 4141/2013 όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 81 πλέον επιβάλλεται φορολογία στα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των παικτών στο στοίχημα στο Ίντερνετ.

Πιο συγκεκριμένα, οι κλίμακες φορολόγησης στο online casino είναι οι εξής:

  • Καθαρό κέρδος στήλης έως 100 ευρώ: αφορολόγητο
  • Καθαρό κέρδος στήλης από 100,01 έως 500 ευρώ: φόρος 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 ευρώ αφορολόγητου καθαρού κέρδους)
  • Καθαρό κέρδος στήλης από 500,01 ευρώ και πάνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500 ευρώ καθαρού κέρδους).

Αξίζει να σημειωθεί πως το betarades.grαναφέρει ότι, οι παραπάνω κλίμακες λαμβάνουν ισχύ απ’ τη στιγμή που ο παίκτης κάνει log in με το User name και το Password σ’ ένα online casino και ολοκληρώνονται όταν κάνει log out από την διαδικτυακή πλατφόρμα που έπαιζε. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η φορολογία επιβάλλεται κλιμακωτά και οι μοναδικές κατηγορίες στις οποίες ο παίκτης φορολογείται είναι η 2η και 3η.

Σχόλια