Στον συντελεστή τελών υπέρ των Δήμων 2% επί των ακαθάριστων εσόδων τους, υπάγονται πια και οι ίδιες οι επιχειρήσεις των καζίνο, με βάση άρθρο του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Μέχρι τώρα στον συγκεκριμένο συντελεστή τελών υπέρ των Δήμων 2%, υπάγονταν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα στο καζίνο!

 


Σχόλια