Με μία λιτή ανακοίνωση, ο ΟΠΑΠ ενημέρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών ότι επί της ουσίας ο έλεγχος του Οργανισμού περνά σε ένα «ίδρυμα» με έδρα το Λιχτενστάιν, χωρίς μετόχους, με άγνωστους δικαιούχους και διασυνδέσεις. Συγκεκριμένα,  στο Valea Foundation μεταβιβάστηκαν μετοχές της Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd, η οποία ελέγχει το 33% του ΟΠΑΠ.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση τονίζεται πως το Valea Foundation  «δεν έχει μετόχους, ούτε ελέγχεται από κανέναν».
Ο ΟΠΑΠ, που διαχειρίζεταιτο μονοπώλιο στα τυχερά παιχνίδια  και θα αναπτύξει τα φρουτάκια σε όλη την Ελλάδα, κάνει δισεκατομμύρια τζίρου και θα ξεκινήσει και ηλεκτρονική τράπεζα το 2017. Θα έχει…άγνωστους δικαιούχους και μαζί με την εξασφάλιση της  ανωνυμίας των μετόχων θα απολαμβάνει και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του Λιχτενστάιν.

Την ίδια στιγμή, εταιρεία… με παρεμφερές όνομα, Valea Goodwill Foundation, είναι μεταξύ των εταιρειών στα Panama Papers… που ελέγχονται για τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις τους.

Σημαντικά πλεονεκτήματα

Με την επιλογή αυτή, να μεταβιβαστεί ο έλεγχος σε ένα ίδρυμα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λιχτενστάιν, δεν έχει μετόχους, αλλά δικηγόρους και διαχειριστές, ιδρυτές και δικαιούχους (οι όποιοι μπορεί και να είναι οι ίδιοι γνωστοί μέτοχοι της ΟΠΑΠ, μπορεί και όχι), εξασφαλίζεται ευελιξία σε πιθανές αλλαγές των προσώπων των δικαιούχων, αλλά και σημαντικά φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα.

Η ανακοίνωση της μεταβίβασης ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ μετοχών των εταιρειών που ελέγχουν την εισηγμένη «είναι εντάξει», σύμφωνα με το γράμμα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, που προβλέπει να ανακοινώνονται οι ουσιώδεις αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων και, επίσης, η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων μετόχων σε offshore να αποτελεί διεθνής πρακτική.
Η δημιουργία μιας εξωχώριας εταιρείας και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και άλλων εταιρειών σε αυτήν, όπως αποκαλύπτει η “ΕΠΕΝΔΥΣΗ”, δεν αντιβαίνουν σε κανέναν νόμο, ωστόσο αυξάνουν την αδιαφάνεια, κάτι που έχει άλλη βαρύτητα, όταν πρόκειται για μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών… η οποία είναι το μοναδικό ιδιωτικό μονοπώλιο τυχερών παιχνιδιών και διαχειρίζεται κατά αποκλειστικότητα ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο δημόσιο περιουσιακό στοιχείο.
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ είναιτο δέντρο των  Holding και άλλων εταιρειών πουσυνδέουν τη Valea Foundation με την ΟΠΑΠ.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης, το Valea Foundation δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από κανένα πρόσωπο και είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG, που είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG, που είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG, που κατέχει άμεσα το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Sazka Group A.S. και ασκεί από κοινού έλεγχο στο SAZKA Group A.S. μαζί με την Emma Gamma Limited, στην οποία τελικός ελέγχων είναι ο Jiri Smejc.

Η Sazka Group A.S. κατέχει το 66,7%των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται από τον Γεώργιο Μελισσανίδη, μέσω της εταιρείας Georgiella Holdings Co. Limited.

H Emma Delta Management Ltd είναι η μόνη εταιρεία που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, η οποία κατέχει το 33% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε.
Jiri Smejc Γεώργιος Μελισσανιδης

Από την κίνηση της μεταβίβασή των περιουσιακών στοιχείων σε offshore προκύπτουν εύλογα ερωτήματα.  Γνωρίζει το Χρηματιστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  ποιοι είναι οι δικαιούχοι της  Valea Foundation, η οποία, πλέον, ελέγχει την ΟΠΑΠ;
Γνωρίζουν αν προστέθηκαν άλλοι δικαιούχοι στο Foundation με τη μεταβίβαση;  Σχετίζεται η Valea Foundation με έδρα το Λιχτενστάιν με τη Valea Goodwill Foundation που βρέθηκε στις λίστες των Panama Papers.

ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Σχόλια