Εν αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων και των επόμενων μηνών, για να βγάλουν ασφαλέστερα συμπεράσματα, τελούν οι αναλυτές για το καζίνο του Μακάο, που η νέα χρονιά το βρήκε με αρνητικό πρόσημο για τους αναλυτές, οι οποίοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την διοίκηση και την παρουσίαση στοιχείων για αύξηση του τζίρου κατά 3,1% τον Ιανουάριο!

Και αυτό γιατί οι εκτιμήσεις τους είχαν υψηλότερο στόχο της τάξης του 8%, δηλαδή η απόκλιση για τα οικονομικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα μεγάλη…..

Σχόλια