Ένα βήμα μεγαλύτερο κατά του ΟΠΑΠ, κάνουν οι πράκτορες του ανά την Ελλάδα, οι οποίοι προχωρούν στην ενημέρωση κομμάτων και βουλευτών, σχετικά με το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την απόφαση του ΟΠΑΠ να αλλάξει τις συμβάσεις τους και να τους οδηγήσει στην ανεργία.
Σύμφωνα λοιπόν με τη νεότερη ανακοίνωσή τους:
“Η ΟΠΑΠ, 100% ιδιωτικών συμφερόντων πλέον, εκμεταλλευόμενη την ισχύ της ως μονοπωλιακού παρόχου τυχερών παιγνίων στη χώρα μας, με την ανοχή των αρμόδιων δημόσιων αρχών, τροποποιεί ευρέως και μονομερώς τους όρους της υφιστάμενης μεταξύ μας συμβατικής σχέσης” και προειδοποιούν πως κινδυνεύει η κατάσταση να καταστεί ανεξέλεγκτη με τεράστιες απώλειες σε φόρους για το κράτος
Υπενθυμίζετε πως μέσω των πρακτορείων το ελληνικό Δημόσιο εισπράττει σε φόρους πλέον των 500.000.000 κάθε χρόνο !!!
Διαβάστε όλη την επιστολή με την οποία ενημερώνουν στο σύνολό του τον πολιτικό κόσμο της χώρας .
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Όπως πιθανότατα γνωρίζετε ήδη, ο κλάδος των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. τελευταίως υφίσταται αφόρητες πιέσεις συνεπεία των καταχρηστικών πρακτικών που ακολουθεί η ΟΠΑΠ σε βάρος των νομίμων δικαιωμάτων των πρακτόρων.
Η ΟΠΑΠ, 100% ιδιωτικών συμφερόντων πλέον, εκμεταλλευόμενη την ισχύ της ως μονοπωλιακού παρόχου τυχερών παιγνίων στη χώρα μας, με την ανοχή των αρμόδιων δημόσιων αρχών, τροποποιεί ευρέως και μονομερώς τους όρους της υφιστάμενης μεταξύ μας συμβατικής σχέσης. Επισημαίνουμε ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις μας με την ΟΠΑΠ έχουν κυρωθεί με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν. 3905/2010 η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, ακριβώς διότι το περιεχόμενό τους εξασφαλίζει ένα πλαίσιο λειτουργίας των πρακτορείων μας. Η ΟΠΑΠ μάς επιβάλλει την υπογραφή νέων συμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν καταχρηστικούς και ως εκ τούτου παράνομους όρους.Τούτο πράττει μάλιστα εκβιαστικά επιδίδοντας μαζικά εξώδικα με καταγγελία των υφισταμένων συμβάσεων σε όλους τους Πράκτορες πανελλαδικά, τα οποία συνοδεύονται από το κείμενο της νέας σύμβασης. Θέτει δε ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της δραστηριότητάς μας την υπογραφή της νέας σύμβασης έως τις 24.03.2017, σε λίγες ημέρες δηλαδή από σήμερα. Εν ολίγοις, η ΟΠΑΠ μάς στέλνει τελεσίγραφο “Υπογράψτε τις νέες συμβάσεις μέχρι τις 24.03.2017 ή βρείτε άλλη δουλειά“. Η ΟΠΑΠ επιχειρεί να μεταβάλει τους κυριότερους όρους της μεταξύ μας συνεργασίας χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και διαπραγμάτευση κατά την κατάρτιση των κειμένων των νέων συμβάσεων, οι οποίες συντάχθηκαν στο σύνολό τους από την ΟΠΑΠ και απεστάλησαν ως έτοιμα κείμενα και αιφνιδίως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΠΠΠ, από τα οποία ζητήθηκε να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων, χωρίς αυτά να τύχουν ποτέ διαβούλευσης με το ευρύτερο σώμα των αντιπροσώπων των πρακτόρων.
Η ρητώς εκπεφρασμένη και αποτυπωμένη  εμφανώς στις νέες συμβάσεις θέση της ΟΠΑΠ, η οποία συμπυκνώνεται στη δήλωση “take it or leave it” συνιστά εξόφθαλμη κατάχρηση της θέσης ισχύος της ΟΠΑΠ και της έλλειψης εναλλακτικής επιλογής για εμάς τους Πράκτορεςή συναινούμε 100% ή τιθέμεθα εκτός σύμβασης, εκτός επαγγέλματος και εκτός αγοράς γενικότερα. Η μονομερής αυτή από μέρους της ΟΠΑΠ επιβολή σε εμάς τους πράκτορες επαχθών όρων συνεργασίας υπό την ταυτόχρονη απειλή ότι σε περίπτωση μη αποδοχής τους θα προβεί στη διακοπή των σταθερών εμπορικών μας δεσμών, είναι απολύτως καταχρηστική, πολλώ δε μάλλον σε ένα μονοπωλιακό περιβάλλον, όπου εξορισμού δεν διαθέτουμε εναλλακτική, ισοδύναμη ή μη, επιλογή επαγγελματικής συνεργασίας με άλλους παρόχους τυχερών παιγνίων. Πιο συγκεκριμένα, η στάση αυτή της ΟΠΑΠ συνιστά κατάχρηση της υπερδεσπόζουσας θέσης της και ειδικότερα καταχρηστική σε βάρος μας εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που μάς συνδέει με αυτή.
Τόσο ο Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και ιδίως οι νέες συμβάσεις που εκβιαστικά μας επιβάλλει η ΟΠΑΠ αναγνωρίζουν στο πάροχο ευρείες εξουσίες που θα έπρεπε να εμπίπτουν στις ρυθμιστικές αρμοδιότητες και τον έλεγχο των αρμόδιων δημόσιων αρχών. Πιο συγκεκριμένα, επαφίεται πλέον στην ιδιωτική ΟΠΑΠ να καθορίζει και να μεταβάλλει μονομερώς μέσω της εμπορικής της πολιτικής κατά τη διακριτική της ευχέρεια το πλαίσιο λειτουργίας των πρακτορείων μας και τους ουσιώδεις, οικονομικούς και μη, όρους της συνεργασίας μας, όπως να καθορίζει τις εκάστοτε καταβαλλόμενες στους πράκτορες προμήθειες, να ορίζει τον αριθμό των πρακτορείων και την ακριβή χωροθέτησή τους, αλλά και να επιβάλει τη μετακίνησή τους σύμφωνα με το πλάνο μετεγκατάστασης που θα καταρτίζει μονομερώς, καθώς και να καθορίζει τον εξοπλισμό και το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων, χωρίς να αναλαμβάνει καμία σχετική δαπάνη, να παρεμβαίνει στις σχέσεις των πρακτόρων με τους υπαλλήλους τους και τους Υπεύθυνους Πρακτορείων. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι αν δεν δοθεί μια λύση, 4.800 πράκτορες θα βρεθούν άνεργοι έως τις αρχές του επόμενου έτους. Πρέπει να τονιστεί ότι τα πρακτορεία μας παρέχουν εργασία και συντηρούν με το προσωπικό που απασχολούν τουλάχιστον 10.000 οικογένειες ακόμα, πέραν των οικογενειών των πρακτόρων, ενώ λειτουργούν 15 ώρες την ημέρα επί 357 ημέρες τον χρόνο.
Η νέα σύμβαση, ως προϊόν μονομερούς βούλησης της ΟΠΑΠ, αποκρούστηκε πανηγυρικά (με 98 ψήφους έναντι 51) κατά τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των πρακτόρων της 20ης και 21ας Φεβρουαρίου 2017, όπως ήταν αναμενόμενο. Στον δε εκβιασμό της ΟΠΑΠ το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ, από κοινού με την Επιτροπή Διαχείρισης, που συνεστήθη από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της 01.03.2017 να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο, εξώδικο και δικαστικό, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του κλάδου επίσης αποφάσισε απεργιακές κινητοποιήσεις για 9 & 10 Μαρτίου 2017.
Στον αγώνα μας για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων του κλάδου μας ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας. Ας μην ξεχνάμε ότι η ΟΠΑΠ με την ανοχή και τις ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου έχει αποκτήσει την ισχύ και τα δικαιώματα που τώρα καταχρηστικά εκμεταλλεύεται εξωθώντας μας στην ανεργία.”

 

Σχόλια