Η Γενική Λογίστρια του κράτους, Ρέα Γεωργίου ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη να παρέμβει για να αποκτήσει πρόσβαση στα βιβλία του ΟΠΑΠ Κύπρου, καθώς η εταιρεια δεν συνεργάζεται με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η κα Ρέα Γεωργίου ζήτησε εκ νέου πρόβαση στα βιβλία του ΟΠΑΠ προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των στοιχείων για τα έτη από το 2013 μέχρι και το 2016. Από τον ΟΠΑΠ Κύπρου, αυτή τη φορά απάντησαν θετικά αλλά έθεσαν όρο για να επιτρέψουν την πρόσβαση ότι τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η Ρέα Γεωργίου δεν θα δοθούν πουθενά αλλού. Τα μόνα στοιχεία που έδωσε ο ΟΠΑΠ Κύπρου με προθυμία ήταν τα ποσά που δόθηκαν για χορηγίες, τα οποία έχουν εγκριθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Γενική Λογίστρια, όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε να υπογράψει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο, καθώς πρέπει να συντάξει έκθεση για τις καταστάσεις του ΟΠΑΠ, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να παραδώσει στο γραφείο του Γενικού Ελεγκτή και τις αρμόδιες υπηρεσίες για να γίνει ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής της διακρατικής συμφωνίας από την πλευρά του ΟΠΑΠ Κύπρου.

Κατόπιν αυτών, η Ρέα Γεωργίου αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία του κράτους και συγκεκριμένα στον Γενικό Εισαγγελέα για να ζητήσει τη γνωμάτευση του για τις περαιτέρω ενέργειες, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακρατικής συμφωνίας αναγράφεται ξεκάθαρα το δικαίωμα του ελέγχου των βιβλίων του ΟΠΑΠ Κύπρου προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή εφαρμογή της συμφωνίας.

Ειδικότερα:

Στην επιστολή-«κόλαφο» που έστειλε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για τα θέματα του ΟΠΑΠ  στις σελίδες 6-8, γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και σε ενδείξεις για προβλήματα που υπάρχουν από τον όποιο έλεγχο έχει ήδη γίνει σε περιορισμένα έγγραφα.

Αναλυτικά η αναφορά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη: «Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της προς εσάς ταυτάριθμης επιστολής μας με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2016 σας πληροφορούμε ότι, κατόπιν σχετικής καταγγελίας, διαβιβάσαμε στις 20 Δεκεμβρίου 2016 στην Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στοιχεία που καθιστούσαν αναγκαίο τον έλεγχο από την ίδια των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ (στο εξής «ο ΟΠΑΠ»), σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακρατικής Συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδος του 2003.

Η εταιρεία, με διάφορα προσχήματα, έχει αρνηθεί τον έλεγχο. Επίσης από την περιορισμένη πρόσβαση σε έγγραφα που καταρχήν ο ΟΠΑΠ επέτρεψε σε λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι προκύπτουν σοβαρά θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ορθότητα των πληρωμών προς την Δημοκρατία. Το θέμα τυγχάνει πλέον χειρισμού σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Ρέα Γεωργίου ζήτησε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου εκ νέου πρόβαση στα βιβλία του ΟΠΑΠ προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των στοιχείων για τα έτη από το 2013 μέχρι και το 2016. Από τον ΟΠΑΠ Κύπρου, αυτή τη φορά απάντησαν θετικά αλλά έθεσαν όρο για να επιτρέψουν την πρόσβαση ότι τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η Ρέα Γεωργίου δεν θα δοθούν πουθενά αλλού. Τα μόνα στοιχεία που έδωσε ο ΟΠΑΠ Κύπρου με… προθυμία ήταν τα ποσά που δόθηκαν για χορηγίες, τα οποία έχουν εγκριθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Γενική Λογίστρια, όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε να υπογράψει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο, καθώς πρέπει να συντάξει έκθεση για τις καταστάσεις του ΟΠΑΠ, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να παραδώσει στο γραφείο του Γενικού Ελεγκτή και τις αρμόδιες υπηρεσίες για να γίνει ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής της διακρατικής συμφωνίας από την πλευρά του ΟΠΑΠ Κύπρου.

Κατόπιν αυτών, η Ρέα Γεωργίου αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία του κράτους και συγκεκριμένα στον Γενικό Εισαγγελέα για να ζητήσει τη γνωμάτευση του για τις περαιτέρω ενέργειες, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακρατικής συμφωνίας αναγράφεται ξεκάθαρα το δικαίωμα του ελέγχου των βιβλίων του ΟΠΑΠ Κύπρου προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή εφαρμογή της συμφωνίας.

Τι περιγράφει η διακρατική συμφωνία για τον έλεγχο του ΟΠΑΠ Κύπρου

Ο ΟΠΑΠ Κύπρου είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον έλεγχο των βιβλίων του βάσει του άρθρου 8 της διακρατικής συμφωνίας το οποίο αναφέρει ξεκάθαρα ότι: «Ο Γενικός Λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιούται όπως διεξάγει κάθε έτος χωρίς καμία επιβάρυνση τον οικονομικό έλεγχο των λογαριασμών της «ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΥΠΡΟΣ». Προς το σκοπό του ελέγχου αυτού η «ΟΠΑΠ Α.Ε. Κύπρος» υποχρεούται όπως κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γενικού Λογιστή της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσκομίζει σε αυτόν αντίγραφα των λογιστικών καταστάσεών της».

Τι θα πράξει ο Γενικός Εισαγγελέας

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης μετά τη δικαίωσή του από το δικαστήριο στην υπόθεση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου, αισθάνεται πανίσχυρος, αφού παρά την υποστήριξη του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη έκρινε ότι είχε δίκιο ο κ. Κληρίδης στην καταγγελία του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα της διακρατικής συμφωνίας για τον ΟΠΑΠ, θεωρούν βέβαιο ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα δώσει εντολή να πάρει τα στοιχεία που θέλει το γραφείο της Γενικής Λογίστριας ακόμη και με την συνδρομή της Αστυνομίας αν ο ΟΠΑΠ Κύπρου συνεχίσει να αρνείται την πρόσβαση στους αξιωματούχους του κράτους.

Γιατί αρνείται να δείξει τα βιβλία του ο ΟΠΑΠ Κύπρου;

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών δείχνει περίτρανα γιατί υπάρχουν εύλογες υποψίες για τα στοιχεία του ΟΠΑΠ και τα χρήματα που αποδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Φυσικά το ερώτημα είναι απλό:

  • Γιατί αρνείται ο ΟΠΑΠ Κύπρου να επιτρέψει τον έλεγχο των βιβλίων του από τη Γενική Λογίστρια;
  • Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να επιτρέπει στον ΟΠΑΠ Κύπρου την διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών, από τη στιγμή που δεν συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους;
  • Ο Γενικός Εισαγγελέας που θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για το όλο θέμα θα διατηρήσει ανεξάρτητη στάση ή θα ταχθεί με το μέρος του Υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη και του προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών, Αβέρωφ Νεοφύτου που έχουν ήδη προσπαθήσει να περάσουν γρήγορα γρήγορα ένα νομοσχέδιο στα μέτρα του ΟΠΑΠ κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Πηγή

Σχόλια