Πολλά χρήματα για το δημόσιο φαίνεται ότι γλύτωσε η Επιτροπή Παιγνίων, καθώς πέτυχε τιμή προσφοράς μόλις 15.000 ευρώ για μελέτη συλλογής στοιχείων τυχερών παιχνιδιών τύπου VLTs, από την Bain. O διεθνής συμβουλευτικός κολοσσός ήταν σύμβουλος του ΟΠΑΠ από το 2010 μέχρι το 2012 και η χρέωση ανά εξάμηνο ήταν 600.000 ευρώ. Όπως γίνεται κατανοητό μιλάμε για τιμή ευκαιρίας, ένα κανονικό θαύμα.

Συμπτωματικά, το ποσό των 15.000 ευρώ είναι το όριο για να γίνει απευθείας ανάθεση σε μελέτη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, χωρίς τη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς διαγωνισμό, ενώ το σύνολο του έργου, πρέπει να έχει παραδοθεί ως τις 27 Μαρτίου.

Ο χρόνος παράδοσης της μελέτης δεν είναι τυχαίος, αφού στις 28 Μαρτίου πρόκειται να εκδικαστούν στο ΣτΕ οι προσφυγές των ελληνικών Καζίνων κατά του Κανονισμού της 1ης Νοεμβρίου για τα VLTs

O συγκεκριμένος κανονισμός παραδίδει τις ελληνικές γειτονιές στον τζόγο, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπει την αφαίρεση της υποχρέωσης αναγραφής ΑΦΜ στην κάρτα παίκτη, την αφαίρεση της υποχρέωσης για απόσταση 200 μέτρων μεταξύ των καταστημάτων Play και των πρακτορείων και της υποχρέωσης απόστασης από σχολεία για τα παρακτορεία με VLTs. Επίσης, δεν υπάρχει και ανώτατο όριο απωλειών.

Η ρύθμιση αυτή, προκάλεσε την αντίδραση της Κομισιόν, η οποία με επιστολή της στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ζήτησε να μην εφαρμοστεί.

Η Επιτροπή Παιγνίων, είχε απαντήσει τότε ότι προχώρησε σε επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα VLTs, στηριζόμενη στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές επί των διαδικασιών και του πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.

To ότι ξαφνικά μετά από τέσσερις μήνες ζήτησε και την σχετική μελέτη, είναι μάλλον μια μικρή λεπτομέρεια.

Οι προθεσμίες για τη μελέτη

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των προμηθευόμενων υπηρεσιών η 6η Μαρτίου 2017. Η παράδοση των ως άνω υπηρεσιών ορίζεται να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια, ως εξής:

Πρώτο Παραδοτέο: Δομή και περιεχόμενο της μελέτης. Το πρώτο παραδοτέο ορίζεται ναπαραδοθεί εντός μιας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία έναρξης παροχής των προμηθευόμενων υπηρεσιών, ήτοι έως την 13η Μαρτίου 2017.

Δεύτερο παραδοτέο: Ενδιάμεση αναφορά προόδου. Το δεύτερο παραδοτέο ορίζεται να παραδοθεί εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης παροχής των προμηθευόμενων υπηρεσιών, ήτοι έως την 20η Μαρτίου 2017.

Τρίτο παραδοτέο: Τελική αναφορά για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το τελικό παραδοτέο ορίζεται να παραδοθεί εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης παροχής των προμηθευόμενων υπηρεσιών, ήτοι έως την 27η Μαρτίου 2017.

Η Επιτροπή παιγνίων ζητά από τη BAIN τα εξής:

Συλλογή στοιχείων και πληροφοριών τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται και διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT σε διεθνείς αγορές, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

– Ευρώπη: Ιταλία, Αυστρία, Τσεχία, Νορβηγία, Σλοβακία, Σουηδία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

-Καναδάς: Alberta, Manitoba, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Quebec και Saskatchewan.

– Αυστραλία: Queensland και Victoria

– Νότια Αμερική: Αργεντινή και Περού

Β.1.2 Αποτύπωση τουλάχιστον των παρακάτω μεγεθών και στοιχείων των ως άνω αγορών:

  1. Το μέγεθος της αγοράς τυχερών παιγνίων:

-Διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων εσόδων (GGR) της συνολικής αγοράς τυχερών παιγνίων καθώς και της συμμετοχής των τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται και διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

-Μακροοικονομικά μεγέθη, όπως το ΑΕΠ και η δαπάνη σε τυχερά παίγνια ανά παιγνιομηχάνημα/ άτομο (κάτοικο).

– Μεγέθη της παράνομης αγοράς τυχερών παιγνίων, εφόσον υφίστανται.

  1. Το υφιστάμενο μοντέλο διανομής των παιγνιομηχανημάτων:

-Τύπος χρησιμοποιούμενων παιγνιομηχανημάτων [Video Lottery Terminal (VLT) ή παρεμφερή παιγνιομηχανήματα)

– Χαρακτηριστικά διανομής των παιγνιομηχανημάτων.

III. Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο σε διεθνείς έννομες τάξεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

– Ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου

– Τεχνικά χαρακτηριστικά παιγνιομηχανημάτων.

-Υφιστάμενοι περιορισμοί στη συμμετοχή των παικτών.

– Συγκριτική αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων και πληροφοριών με το ρυθμιστικό πλαίσιο της εγχώριας αγοράς τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται και διεξάγονται μέσωπαιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.(ΠΗΓΗ)

Το casinonews.gr, έχει στην διάθεσή του, τις δύο αναθέσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια, τις οποίες σας παραθέτει:

ΑΝΑΘΕΣΗ 1

ΑΝΑΘΕΣΗ 2

Η πρώτη ανάθεση είναι το “θαύμα”

Η δεύτερη το δεύτερο “θαύμα”, αφού μετά την κατακραυγή για την ανάθεση μιας μελέτης σε πρώην συνεργαζόμενη με τον ΟΠΑΠ εταιρεία, με τίμημα μόλις 15.000€, άλλαξαν εταιρεία και ανέθεσαν τελικά την μελέτη σε εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες με 9.500€.

Όλοι γνωρίζουν ότι μια τέτοια μελέτη κοστίζει τουλάχιστο 70.000€ για να έχουν αξιοπιστία τα στοιχεία τους. Γνώστες της αγοράς παιγνίων, υποψιάζονται ότι…μάλλον η μελέτη που θα φτάσει στην Επιτροπή, έχει “προπληρωθεί” από κάποια ενδιαφερόμενα για τα VLT’s “κέντρα” και απλά η ΕΕΕΠ με τα 9. 500€ θα…πληρώσει τα “ταχυδρομικά τέλη” αποστολής της μελέτης από τις Βρυξέλλες…!

 

 

Σχόλια