Καθαρά κέρδη ύψους 170,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε για τη χρήση 2016 ο ΟΠΑΠ, έναντι κερδών ύψους 210,7 εκατ. ευρώ. Για το τέταρτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,7% στα 55,1 εκατ. ευρώ, από 51,7 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα αφενός της μικρότερης φορολογικής επιβάρυνσης στο δ’ τρίμηνο και αφετέρου της απομείωσης της άδειας της Ελληνικά Λαχεία ύψους 15 εκ. που είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο δ’ τρίμηνο του 2016 ακολούθησαν την ίδια τάση σημειώνοντας πτώση κατά 0,5% στα 399.6εκ. με τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού και τα Σκρατς & Λαχεία να καταγράφουν μικρή αύξηση, ενώ τα αριθμολαχεία σημείωσαν πτώση κατά 3.1%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται μειωμένα κατά 18,4% στα 307,5 εκ. απόρροια της σημαντικής αύξησης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των καθαρών εσόδων στο 35%. Μη συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα προσαρμοσμένα EBITDA για τη χρήση διαμορφώθηκαν σε 365,1εκ. μειωμένα κατά μόλις 3,2%.

Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκαν στα 83,7 εκ. σημειώνοντας πτώση 19,2% σε ετήσια βάση, λόγω της ως άνω αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων αλλά και των αυξημένων εξόδων που σχετίζονται με την σταδιακή υλοποίηση των νέων έργων.

Ο όμιλος εμφανίζει ισχυρή ταμειακή θέση στα 273,5εκ.

Εν τω μεταξύ, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 8,4% στα 573,0 εκ. έναντι 625,3 εκ. το 2015 λόγω της αύξησης κατά 5 μονάδες βάσης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών. Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,8% στα 630,6 εκ. Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια στο 4ο τρίμηνο 2016 ανήλθαν στα 162,1 εκ. μειωμένα κατά 9,4% έναντι της περσινής χρονιάς, ενώ προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί του GGR, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια διαμορφώθηκαν σε 178,3 εκ. μειωμένα κατά μόλις 0,4% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι το υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε 0,60 ευρώ, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,12 ευρώ οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,72 ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Damian Cope, αναφέρει:

«Παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στη συρρίκνωση του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ το 2016 ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες μας. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το έτος παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και παρόλο που επιβαρυνθήκαμε σημαντικά από τον αυξημένο συντελεστή συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, οι οικονομικές μας επιδόσεις παρέμειναν ανθεκτικές.

Το 2016 έθεσα το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας και τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες και είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει επιτύχει η ομάδα του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ σε πολλές από τις βασικές πρωτοβουλίες μας.

Το 2017 θα είναι ένα έτος σημαντικών αλλαγών για τον ΟΠΑΠ και ήδη έχουμε κάνει καλή αρχή.

Το έτος ξεκίνησε με την ομαλή ανάπτυξη των πρώτων παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στους νέους αποκλειστικούς χώρους Gaming Halls. Επίσης συνάψαμε συμφωνίες με νέους συνεργάτες στον τομέα της τεχνολογίας και η αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας στον οργανισμό μας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο καιρό προχωρήσαμε με μία επιτυχημένη έκδοση ομολόγου και οριστικοποιήσαμε το νέο πλαίσιο συνεργασίας με το δίκτυο των πρακτόρων μας.

Παρόλο που έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, είμαι πεπεισμένος, ότι η επιτυχημένη υλοποίηση των σχεδίων μας για το 2017 θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του Οράματος μας για το 2020».

Σχόλια