Η ελληνική νομοθεσία που αφορούσε τον τζόγο, τα καζίνο, το στοίχημα και γενικότερα τα τυχερά παιχνίδια χαρακτηριζόταν ως μία από τις πλέον πιο αυστηρές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Toν Δεκέμβριο του 2012, πέρασε από τη Βουλή νομοσχέδιο (4002/2012) το οποίο κάλυψε πολλά από τα κενά που υπήρχαν πριν, κάνοντας έτσι την αγορά των τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων περισσότερο ελληνική μιας και έτσι το κράτος αύξησε σε μεγάλο βαθμό τα έσοδά του από τη φορολογία κερδών τα οποία παλαιότερα, διέφευγαν. Για τους Έλληνες παίκτες η πιο σημαντική εξέλιξη είναι ότι πλέον θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες έμπιστες και ασφαλείς επιλογές. Στο άρθρο αυτό θα κάνουμε μια μικρή ανάλυση του νόμου όσον αφορά τις απαγορεύσεις, τα πρόστιμα και γενικότερα στο πλαίσιο το οποίο κινείτε πλέον το κράτος.

Ελληνική νομοθεσία

Όπως είπαμε και στην εισαγωγή ο νόμος 4002/2011 υπογράφτηκε και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβέρνησης στης 5 Δεκεμβρίου 2012. Αυτός αφορά τον τρόπο λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων στοιχηματισμού όπως είναι τα online casino. Έτσι όπως θα δούμε και πιο κάτω, αν μια τέτοια «αίθουσα» δεν πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις δεν μπορεί να λειτουργεί στην Ελλάδα.
Μετά από απαίτηση πολλών αναγνωστών μας στο άρθρο αυτό θα δούμε τις σημαντικότερες διατάξεις όπως και έρχονται από τον νόμο πλαίσιο και ειδικότερα τα έξι άρθρα. Εδώ να αναφέρουμε ότι δεν είμαστε νομικοί και θα προσπαθήσουμε να σας φέρουμε όσο πιο απλά και κατανοητά γίνετε τον συγκεκριμένο νόμο.

Οι διατάξεις για τις Απαγορεύσεις

Το 1ο άρθρο αριθμεί 4 Διατάξεις-Απαγορεύσεις και κινείτε ανάμεσα στα Ελληνικά καζίνο, στους τραπεζικούς οργανισμούς και στους παίχτες.

  • Απαγορεύετε στις εταιρίες-casino να λειτουργούν χωρίς την απαραίτητη άδεια από την Ελληνική κυβέρνηση.
  • Απαγορεύετε η παροχή υπηρεσιών από τους παρόχους Internet αν το διαδικτυακό καζίνο δεν έχει λάβει αδειοδότηση
  • Απαγορεύετε η συναλλαγή από και προς τις ελληνικές Τράπεζες, αν το καζίνο δεν έχει πάρει άδεια χρήσης από το κράτος.
  • Απαγόρευση διαδικτυακής Διαδραστικότητας των εταιριών καζίνο με τους παίχτες αν δεν έχουν πάρει άδεια.

Οι διατάξεις για τους μη Αδειοδοτούμενους παρόχους Υπηρεσίων

Σε αυτό το 2ο άρθρο, ο νόμος αναφέρει πότε θεωρείται μια εταιρία ή ένα φυσικό προσώπο, που έχει ένα τέτοιο καζίνο αδειοδοτούμενο και πότε μη αδειοδοτούμενο. Αναλυτικότερα, μη Αδειοδοτούμενος πάροχος υπηρεσιών διαδικτυακών παιγνίων είναι αυτός που δεν έχει λάβει από το Ελληνικό κράτος άδεια υπηρεσιών.

Οι διατάξεις για μη Αδειοδοτούμενη παροχή υπηρεσιών

Πρόκειται για το 3ο άρθρο του νόμου. Σε αυτό αναφέρεται ότι ένας παίχτης που έρχεται από άλλη χώρα και επιχειρήσει να παίξει στο καζίνο που έπαιζε στην χώρα του στην Ελλάδα, αλλά το συγκεκριμένο δεν έχει άδεια τότε δεν μπορεί να παίξει.

Στο 4ο άρθρο που δεν ενδιαφέρει και πολύ, μιλά ξεκάθαρα για το πώς μια εταιρία ή ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ένα τέτοιο καζίνο καταχωρείται στην blacklist
.
Ενώ το 5ο άρθρο αναφέρετε το χρονικό περιθώριο που έχει κάποιος να αποπληρώσει το όποιο πρόστιμο και αυτό είναι, ένας μήνας από την ημέρα του προστίμου.

Οι διατάξεις για τα πρόστιμα

Πρόκειται ίσως για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο νέο νόμο όπου ουσιαστικά κάνεις από τους  συν εμπλεκόμενους δεν την γλιτώνει χωρίς πρόστιμο. Συγκεκριμένα στο 6ο άρθρο υπάρχει πρόστιμο για τους παίχτες, τους παρόχους Internet, τα καζίνο που λειτουργούν παράνομα, ακόμα και σε αυτούς που τα διαφημίζουν.

  1. Πρόστιμο 20,000€ στα φυσικά πρόσωπα ή τις εταιρίες που έχουν διαδικτυακό καζίνο χωρίς άδεια. Αν συνεχιστεί η λειτουργία κατά το πέρας της 1ης εβδομάδος τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ενώ υπάρχει επιπλέον πρόστιμο 10,000€ αν στην ιστοσελίδα υπάρχουν μπόνους και προσφορές.
  2. Πρόστιμο 100,000€ αν στο online καζίνο υπάρχει ανήλικος παίχτης.
  3. Πρόστιμο από 10,000€ μέχρι και 200,000€ αν αποστέλλετε από μη αδειοδοτούμενο πάροχο υπηρεσιών διαφημιστικό υλικό ή newsletters.
  4. Πρόστιμο 20,000€ σε ιστοσελίδες που διαφημίζουν kazino που δεν έχουν άδεια.
  5. Πρόστιμο από 50,000€ την 1η εβδομάδα και διπλασιασμός από την αμέσως επόμενη, αν εταιρίες παροχής Internet προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρίες που δεν έχουν αδειοδότηση.
  6. Πρόστιμο 1,000€ αν παίχτης βρεθεί να παίζει σε μη νόμιμο από το Ελληνικό κράτος καζίνο.

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και παρόλο την καθυστέρηση ενεργοποίησης του, δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο που έχει επιλέξει το Ελληνικό κράτος να ακολουθήσει.

Σχόλια