Ραδιοτηλεοπτικά τυχερά παιχνίδια είναι τα τυχερά παιχνίδια που η διεξαγωγή τους γίνεται μέσω ραδιοτηλεοπτικού ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μέσου και για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται, έστω και εν μέρει, η επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού.
  • Η συμμετοχή στο παιχνίδι να ενέχει την οικονομική διακινδύνευση του παίκτη.
  • Να περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον φάσεις, εκ των οποίων το αποτέλεσμα τουλάχιστον της μιας, να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων ενώ της άλλης, έστω και εν μέρει, από την τύχη, η δε τυχαιότητα να παράγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω κλήρωσης.
  • Η διεξαγωγή του παιχνιδιού να συμβαίνει σε πραγματικό (παρόντα) χρόνο (real time), με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή.

Σχόλια