Ένας (1) ακόμη ιστότοπος, ο betcapo.gr, συμπεριλήφθη στη 18η έκδοση της Blacklist της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Μετά την απόφαση αυτή, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στη μαύρη λίστα ιστοτόπων ανέρχεται σε 993. […]

Για να διαβάσετε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Blacklist πατήστε εδώ.

Σχόλια