Ειδικές μονάδες καταπολέμησης εξαρτήσεων, από τον τζόγο ιδιαίτερα, καθώς επίσης  από το ίντερνετ και το αλκοόλ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπόνησης σχεδίου,  πρόληψης, προστασίας και καταπολέμησης του κοινού από τις συγκεκριμένες εξαρτήσεις.

Σε αυτό το μήκος κύματος, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός προτίθεται να αναδιοργανώσει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις εξαρτήσεις, όπως άλλωστε ανακοίνωσε από το βήμα του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου της ESBRA, που διεξήχθη στο Ηράκλειο, τονίζοντας:

“Μέσα από χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε, θα γίνουν ειδικά κέντρα ιδιαίτερα στην περιφέρεια, καθώς και κινητές μονάδες, που θα μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε μη αστικά κέντρα και σε περιοχές όπου η πρόσβαση δεν είναι εύκολη.

Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στην επανένταξη των ατόμων που έχουν πέσει «στο δίχτυ» εξαρτήσεων. Τα προγράμματα θα είναι στοχευμένα και εστιασμένα στις ανάγκες κάθε πληθυσμιακού κοινού.”

Σχόλια