Σημαντική πρωτοβουλία πήρε η ΕΕΕΠ, η οποία προέβη σε πρόσκληση – κάλεσμα για δημόσια διαβούλευση της αγοράς των τυχερών παιγνίων. Αφορμή για την κίνηση αυτή της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, ήταν οι αναφορές του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, το τελευταίο χρονικό διάστημα για τη συνολική ρύθμιση της διαδικτυακής αγοράς στοιχήματος.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π., Ευάγγελος Καραγρηγορίου, δημιούργησε «ομάδα εργασίας» με στόχο την ανάλυση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου των τυχερών παιχνιδιών αλλά και της κατάθεσης προτάσεων με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον και την προστασία των παικτών.

Το Δελτίο Τύπου της ΕΕΕΠ:

«Θέμα: Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση 

Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Υπουργού Οικονομικών για συνολική ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων και με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη του πλαισίου λειτουργίας των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου και την υποβολή προτάσεων
για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της.

Έργο της Ομάδας είναι:

  • Η μελέτη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω αδειών, τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις των κατόχων τους και τις απαγορεύσεις που έχουν προβλεφθεί για τη σύννομη λειτουργία τους.
  • Η ανάλυση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου σε σύγκριση με εκείνα άλλων χωρών σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα δε σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η αποτύπωση των θεμάτων που ανέκυψαν κατά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τις επιχειρήσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) και η διερεύνηση τυχόν τρόπων επίλυσής τους, συμβατών με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
  • Ο εντοπισμός των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και η υποβολή συγκεκριμένων και συμβατών με το κοινοτικό δίκαιο προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση, λειτουργία και εποπτεία των παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί σε δημόσια διαβούλευση όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με αντικείμενο τη διατύπωση σχολίων και την υποβολή προτάσεων, τα οποία μπορούν να υποβληθούν υπό τη μορφή υπομνήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gamingcommission.gov.gr, με την ένδειξη: Διαβούλευση για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017».

Σχόλια