ράταση της διάρκειας της Δημόσιας Διαβούλευσης για την αγορά τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο, γνωστοποιεί με ανακοίνωση της, η Ε.Ε.Ε.Π, που καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν σχόλια, καθώς και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις, σε μορφή υπομνήματος.

Η Ανακοίνωση της Ε.Ε.Ε.Π:

«Θέμα: Παράταση της διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Η Ε.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει την παράταση της διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης  για την αγορά  τυχερών παιγνίων μέσω  διαδικτύου και καλεί  όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς  να διατυπώσουν σχόλια και να υποβάλουν προτάσεις,  υπό τη μορφή υπομνήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gamingcommission.gov.gr, με την ένδειξη: «Διαβούλευση για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» μέχρι την  Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018».

Σχόλια