Την απόφαση να περατώσει όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει και να μη δώσει συνέχεια στις καταγγελίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, έλαβε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή Γιούνκερ ενεργεί με γνώμονα τις πολιτικές προτεραιότητές της, για την υλοποίηση των οποίων εργάζεται ακάματα. Αυτή η πολιτική προσέγγιση αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίζεται τις υποθέσεις παράβασης. Στην ανακοίνωση «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» περιγράφεται η προσέγγιση με την οποία η Επιτροπή ιεραρχεί τις εν λόγω υποθέσεις με στρατηγικό τρόπο, ζυγίζοντας προσεκτικά τα διάφορα εμπλεκόμενα συμφέροντα, τόσο τα δημόσια, όσο και τα ιδιωτικά» τονίζει η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και να μη δώσει συνέχεια στις σχετικές καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών-μελών.

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση αναφέρει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει το δικαίωμα των κρατών-μελών να περιορίζουν τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, όπου το κρίνουν απαραίτητο, για να προστατεύσουν στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία των ανηλίκων, η αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και η καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης.

«Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ευρύτερη πολιτική νομιμότητα των στόχων δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκουν τα κράτη-μέλη, όταν προβαίνουν σε ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Η Επιτροπή σημειώνει, επίσης, τις προσπάθειες των κρατών-μελών να εκσυγχρονίσουν τα νομικά πλαίσια λειτουργίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, να κατευθύνουν τη ζήτηση των πολιτών για τυχερά παιχνίδια από την άναρχη προσφορά σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών που υπόκεινται σε έλεγχο και καταβάλλουν φόρους. Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν αποτελεί προτεραιότητά της να κάνει χρήση των εξουσιών της σε θέματα παραβάσεων για να προωθήσει μία ενιαία ενωσιακή αγορά στον τομέα των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών» επισημαίνει η Κομισιόν.

«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνδράμει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονίσουν το νομικό πλαίσιό τους για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχόλια