Τα πάνω κάτω στη λειτουργία των καζίνo στη χώρα μας φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών «Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και Άλλες Διατάξεις». Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στη σελίδα της διαύγειας για διαβούλευση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει νέες άδειες μετά από διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Εταιρεία Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) σε Μύκονο, Κρήτη και Σαντορίνη.

Επίσης σύμφωνα με το “tovima.gr”, το υπουργείο οικονομικών θα διενεργήσει το διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό (υπάρχει και η δυνατότητα να αναθέσει το διαγωνισμό στην ΕΕΕΠ).

Για τις νέες άδειες οι φορολογικοί συντελεστές θα είναι τέσσερις: για μικτά κέρδη GGR έως 100 εκατ. ο συντελεστής θα είναι 20%, για μικτά κέρδη από 100 – 200 εκατ ο συντελεστής υποχωρεί στο 15%, για GGR από 200 εκατ. έως 500 εκατ. ο φορολογικός συντελεστής θα πέφτει στο 12% και για GGR άνω των 500 εκατ ο συντελεστής θα είναι μόνο 8%.

Θα υπάρχουν δύο τύποι αδειών: οι άδειες κλασικού τύπου με διάρκεια 10 – 15 χρόνια και οι άδειες καζίνου θερέτρου με διάρκεια 20 – 30 έτη. Στη δεύτερη περίπτωση ο επενδυτής δεσμεύεται για αυξημένες επενδύσεις. Επίσης, προβλέπεται δικαίωμα ανανέωσης άδειας κατόπιν αιτήσεως ένα χρόνο πριν τη λήξη της αρχικής άδειας με νέο τίμημα. Η ανανέωση θα είναι για την άδεια κλασικού τύπου από 5 -10 χρόνια και για τα καζίνα θερέτρου από 10 – 20 χρόνια.
Κατάργηση εισιτηρίου

Όπως προκύπτει τα κίνητρα για τους ενδιαφερόμενους για το καζίνο του Ελληνικού είναι ιδιαίτερα ελκυστικά αφού ο επενδυτής θα γνωρίζει ότι μπορεί να έχει την εκμετάλλευση του καζίνου έως και 50 χρόνια και με φορολογικό συντελεστή στο 8% έως 12% (αυτά τα θηριώδη καζίνο εμφανίζουν GGR άνω των 200 εκατ.).Επίσης, καταργείται και το εισιτήριο εισόδου στα καζίνα

Το νομοσχέδιο δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στην ΕΕΕΠ η οποία θα ελέγχει και θα εγκρίνει την αξιοπιστία των στελεχών που ασκούν τη διοίκηση των καζίνων αλλά και την αξιοπιστία των βασικών μετόχων. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί πριν τα Χριστούγεννα και οι διατάξεις του θα τεθούν σε ισχύ από 1/1/2020.

Υφιστάμενα καζίνο

Για τα εννέα καζίνα που ήδη λειτουργούν στη χώρα μας το νομοσχέδιο προβλέπει την εθελοντική ένταξή τους στο νέο καθεστώς (κατάργηση εισιτηρίου, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές) αν δεσμευτούν ότι οι άδειές τους από αορίστου χρόνου θα γίνουν ορισμένου χρόνου και θα προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. Υπενθυμίζεται ότι τα υφιστάμενα καζίνα έχουν σήμερα φορολογικούς συντελεστές από 32% – 35% ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονται.

Σχόλια