Κεκλεισμένων των θυρών άρχισε την Τρίτη στην Ολομέλεια η πρώτη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την «έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά περιφέρειας Αττικής».

Στην πρώτη αυτή διάσκεψη παραβρέθηκαν εκτός των συμβούλων Επικρατείας παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης, του ΤΑΥΠΕΔ, δικηγόρους και παράγοντες τεχνικών εταιρειών κ.λπ., οι οποίοι ενημέρωσαν τα μέλη της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για το τι πρόκειται να κατασκευαστεί στο Ελληνικό.

Η νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την τεράστια επένδυση της έκτασης του Ελληνικού Αττικής, γίνεται σε σχηματισμό Ολομέλειας, υπό τον πρόεδρό της Νικόλαο Σακελλαρίου και με εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλειάδη.

Εντός της αίθουσας των διασκέψεων, κατά την ενημέρωση των δικαστών ανοίχτηκε μεγάλος χάρτης ο οποίος απεικόνιζε τι πρόκειται να κατασκευαστεί στην έκταση του Ελληνικού. Η ενημέρωση των δικαστών διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες.

Στην συνέχεια ο Νικόλαος Σακελλαρίου θα ορίσει την ημερομηνία της νέας διάσκεψης της Ολομέλειας κεκλεισμένων των θυρών, στην οποία θα συμμετέχουν μόνο δικαστές. Στις επόμενες διασκέψεις θα εξεταστεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από Συνταγματικής, νομικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής, αρχαιολογικής, κ.λπ. σκοπιάς.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έξι κτήρια – τοπόσημα θα έχουν ύψος έως τα 200 μέτρα, ενώ τα λοιπά ψηλά κτίρια που προβλέπονται κατ’ εξαίρεση δεν θα ξεπερνούν τα 50 μέτρα.

Ακόμη, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι 2.700.000 τ.μ., στην οποία περιλαμβάνεται και η δόμηση των υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων και των υφιστάμενων και διατηρούμενων κοινωφελών χρήσεων και εγκαταστάσεων υποδομών. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ορίζεται σε 35% στο σύνολο της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου.

Στην περιοχή του παρακτίου μετώπου του Μητροπολιτικού Πόλου, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο αυτής ορίζεται σε 15%, με την οποία εξασφαλίζεται η δημιουργία αδόμητου ελεύθερου μετώπου μήκους ενός χιλιομέτρου και διευκολύνονται οι έξοδοι του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής προς τη θάλασσα. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής η κάλυψη των, πάσης φύσεως, μόνιμων κτηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιφανείας αυτού.

Σχόλια