Την πλήρη αντίθεσή της στην ίδρυση καζίνο στο Ηράκλειο, εκφράζει και μάλιστα εγγράφως η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, η οποία στην ανακοίνωσή της σημειώνει μεταξύ άλλων πως “αν τελικά γίνει κάτι τέτοιο τότε θα θρηνήσουμε και θύματα εξαιτίας αυτοκτονιών”.

Η ανακοίνωση:

“Πληροφορούμαστε, ότι η Κυβέρνηση της Χώρας μας ενεργεί και προγραμματίζει την ίδρυση Καζίνου εις την Πόλη μας, το Ηράκλειο.

Το Καζίνο αυτό θα δημιουργήσει πολλά δυσάρεστα προβλήματα σε πρόσωπα, οικογένειες και στην Κοινωνία μας, θα φθάσωμε δε δυστυχώς, ακόμη και σε αυτοκτονίες ανθρώπων, οι οποίοι θα χάσουν τα χρήματά των.

Για να μη φθασωμεν εις την κατάσταση αυτή, η Αρχιεπισκοπή μας διαφωνεί και  αντιστέκεται εις την ίδρυση του Καζίνου αυτού εις το Ηράκλειο.

Παρακαλούμε όλους και να μη δεχθούμε και να αντιδράσουμε πάρα πολύ εις την ίδρυση του Καζίνο αυτού εις τον Τόπο μας.”

Σχόλια