Την ανάδειξη της οικονομίας του τζόγου -cazinomics- προωθεί η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για νέα καζίνο στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Προφανής στόχος η ενίσχυση των εσόδων και των επενδύσεων μέσα από ένα κλάδο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας εσχάτως λόγω Ελληνικού.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, σήμερα πέρα από τα 100 εκατ. ευρώ που συνεισφέρουν στα έσοδα μόνο από το δικαίωμα Δημοσίου, τα καζίνο απασχολούν πλέον των 10.000 εργαζομένων ως υπαλλήλων των ίδιων των καζίνο και των προμηθευτών τους.

«Η μεγιστοποίηση των ωφελειών που προέρχονται από τα καζίνο, συνδέεται άρρηκτα με την επιδίωξη μεγιστοποίησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καζίνο τόσο μεταξύ τους, όσο κυρίως ως προς τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε άλλα κράτη, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, η αγορά των καζίνο παγκοσμίως αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επίγειας αγοράς των τυχερών παιγνίων, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό τμήμα των σχετικών εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να συνδεθεί η αγορά καζίνο με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστική για επενδύσεις και ακολούθως να έχει θετικές επιδράσεις για την οικονομία, λαμβανομένων υπόψη τόσο των συσχετισμών εντός της αγοράς, όσο και των προστατευτέων συμφερόντων των πολιτών, αλλά και τρίτων, υποψήφιων επενδυτών» αναφέρει χαρακτηριστικά η Αιτιολογική Έκθεση.

Τι αλλάζει, σύμφωνα με το “reporter.gr:

• επανακαθορίζονται οι άδειες καζίνο στις οποίες προστίθενται τρεις ακόμα σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη δηλαδή σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη

• καθορίζεται ενιαία φορολογία για όλες τις εταιρείες που θα πάρουν νέα άδεια ή θα υπαχθούν στο νέο νόμο και συνδέεται άμεσα με το μέγεθος των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν. (επειδή είναι αντιστρόφως προοδευτική)

• δημιουργούνται δύο κατηγορίες καζίνο, τα κλασσικού τύπου όπου οι δραστηριότητες πέραν του καζίνο εξαντλούνται συνήθως σε εστιατόρια και καφετέριες και τα καζίνο ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων όπου υπάρχει πλήθος άλλων δραστηριοτήτων πέραν των εστιατορίων και των καφετεριών.

• ανάλογα την κατηγορία η άδεια ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπου για κλασσικά είναι 10 έως 15 χρόνια και για τα ευρέως φάσματος 20 έως 30 χρόνια. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται στην άδεια και μπορεί να ανανεωθεί μία ή περισσότερες φορές.

• Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού βάσει του οποίου θα γίνει η επιλογή του κατόχου νέας άδειας καζίνο και ο τρόπος υπαγωγής των υπαρχόντων καζίνο στο νέο καθεστώς

• Καθορίζονται αυστηρά κριτήρια για τους κατόχους μετοχών με ειδική σχέση δηλαδή άνω του 5% και για τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών καζίνο.

• Προβλέπεται πώς θα γίνονται οι μεταβιβάσεις των μετοχών, ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις των στελεχών και ποιες υποχρεώσεις έχουν τα καζίνο σε σχέση με την οργάνωσή τους.

• Καταργείται το εισιτήριο για τα νέα καζίνο και με προϋποθέσεις για τα υπάρχοντα και θεσμοθετείται για πολύ μεγάλους παίκτες η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης (η πίστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50.000 ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα

1. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο μικτό κέρδος (ακαθάριστα έσοδα) των τυχερών παιγνίων, μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ με ενιαίο συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Ο νέος συντελεστής των επιχειρήσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο θα είναι σε κάθε περίπτωση κατά τέσσερις μονάδες κατώτερος του συντελεστή που εφαρμόζεται σήμερα στην κάθε λειτουργούσα επιχείρηση συντελεστή.

2. Στο μικτό κέρδος άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ και μέχρι των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3. Στο μικτό κέρδος άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ και μέχρι των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι δώδεκα τοις εκατό (12%).

4. Στο μικτό κέρδος άνω των πεντακόσιων εκατομμυρίων (500.000.000), το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι οκτώ τοις εκατό (8%).


Σχόλια