Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προχώρησε στη δημοσιοποίηση των τευχών διενέργειας των διαγωνισμών (RFPs) πρόσληψης των συμβούλων που θα αναλάβουν το έργο της προετοιμασίας του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας. Συγκεκριμένα, η EEEΠ δημοσιοποίησε RFPs του νομικού και χρηματοοικονομικού σύμβουλου του έργου. Οι δύο σύμβουλοι θα αναλάβουν, αφενός, το έργο της κατάρτισης της προκήρυξης του διαγωνισμού παραχώρησης της άδειας καζίνο, αφετέρου, θα συμβουλεύουν την ΕΕΕΠ σε όλη τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της σχετικής άδειας καζίνο.

Το έργο των συμβούλων είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, με δεδομένο ότι η ΕΕΕΠ και το ελληνικό Δημόσιο στοχεύουν στην άντληση αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τον παραχωρησιούχο της άδειας. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η παραχώρηση της άδειας καζίνο συνιστά (μεταξύ άλλων) προαίρεση για την ολοκλήρωση της σύμβασης αξιοποίησης του ακινήτου στο Ελληνικό. Ετσι, οι σύμβουλοι της ΕΕΕΠ έχουν κρίσιμο ρόλο όχι μόνον για την αδειοδότηση της εταιρείας που θα λειτουργήσει το καζίνο, αλλά για τη συνολική προώθηση της επένδυσης της Hellinikon Global στο Ελληνικό.

Tο έργο του χρηματοοικονομικού συμβούλου τονίζεται στο αναλυτικό άρθρο του “kathimerini.gr” έχει προϋπολογιστεί σε 500.000 ευρώ και δύναται να επεκταθεί μέχρι τις 750.000 ευρώ. Το έργο του νομικού συμβούλου έχει προϋπολογιστεί σε 250.000 ευρώ και μπορεί να επεκταθεί έως τις 375.000 ευρώ. Τα ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ. Tο παρεχόμενο έργο ορίζεται σε έξι μήνες και η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι 12 μήνες. Με βάση αυτό, εικάζεται ότι μια δημοσιοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας καζίνο θα πρέπει να αναμένεται προς το τέλος του ερχόμενου καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου.

Στους όρους της προκήρυξης ορίζεται ότι η πρώτη φάση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή η κατάρτιση του RFP για την παραχώρηση της άδειας, θα γίνει σε 75 ημέρες (2,5 μήνες). Η δεύτερη φάση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή η παροχή συμβουλών κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, ορίζεται σε 105 ημέρες (3,5 μήνες). Θεωρητικά, στο τέλος του έτους, ή στις αρχές του επόμενου, θα πρέπει να έχει βρεθεί ο παραχωρησιούχος της άδειας του καζίνο. Αυτό βεβαίως θα γίνει πραγματικότητα αν τόσο ο διαγωνισμός πρόσληψης συμβούλων της ΕΕΕΠ όσο και ο διαγωνισμός παραχώρησης της άδειας καζίνο διεξαχθούν αστραπιαία, χωρίς ενστάσεις και προσφυγές των άμεσα ενδιαφερομένων για το έργο. Ο κίνδυνος αυτός είναι περισσότερο αυξημένος για το έργο των συμβούλων της ΕΕΕΠ, όπου αναμένεται μεγαλύτερη συμμετοχή, παρά για το έργο της παραχώρησης της άδειας, όπου μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Μέχρι σήμερα, μόνον η Caesars Entertainment έχει προσεγγίσει τις ελληνικές αρχές και τους συντελεστές του έργου στο Ελληνικό για την άδεια του καζίνο.

 

Σχόλια