Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μόνιμη ή αορίστου χρόνου, από φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3229/2004 (Α 38), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. […]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.
Αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

Σχόλια