Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΔΕΕΠ) για το πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο και τις παρεμφερείς αναπτύξεις που προτείνεται να ανεγερθούν στο Ζακάκι ζήτησε το Τμήμα Περιβάλλοντος από την ομάδα μελέτης του έργου Proplan & Envi Services.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, η ανάπτυξη που προωθείται από τη διεθνή κοινοπραξία Melco International Limited και τη Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited, μέλος του Όμιλου CNS, πρόκειται να υλοποιηθεί κοντά σε περιοχή «προστασίας της φύσης» (Special Area of Conservation – SAC), η οποία εμπίπτει εντός Βρετανικών Βάσεων.

Σημειώνεται από το “philenews.com”, ότι το καθεστώς προστασίας της περιοχής SAC των Βάσεων είναι αντίστοιχο της περιοχής του Δικτύου Natura 2000, όπου κάθε έργο που πιθανόν να επηρεάσει τέτοια περιοχή πρέπει να υποβάλλεται σε δέουσα εκτίμηση.

Σε επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος προς τους μελετητές επισημαίνεται ότι δεδομένης της ιδιαίτερης οικολογικής αξίας της ευρύτερης περιοχής, βάσει του «Διατάγματος Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» του 2010, ζητήθηκε από τις Αρχές των Βάσεων όπως υποβληθεί ΔΕΕΠ.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος τονίζει όπως στη ΔΕΕΠ δοθεί έμφαση στις επιπτώσεις που θα έχει το έργο στα είδη και τους οικοτόπους της Αλυκής Ακρωτηρίου, που είναι ο κυριότερος υγροβιότοπος του νησιού, καθώς και περιοχή Ramsar, και βρίσκεται 300 περίπου μέτρα μακριά από το προτεινόμενο έργο. Επομένως, το Τμήμα Περιβάλλοντος θα αναμένει τη ΔΕΕΠ προτού συνεχίσει στην εξέταση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

Τα μελετητικά γραφεία που εκπόνησαν για τους Melco/CNS τη ΜΕΕΠ για το καζίνο διαφωνούν με τη θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής για τη διενέργεια ΔΕΕΠ. Ιδιαίτερα κάνουν λόγο για το μέγεθος της σημασίας της όσον το δυνατό άμεσης προώθησης της εξέτασης του έργου από τις αρμόδιες Αρχές και δη από την Περιβαλλοντική Αρχή λόγω κυρίως των συμβατικών υποχρεώσεων της κοινοπραξίας. Παράλληλα, ζητούν να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό η Τεχνική Επιτροπή για εξέταση του θέματος.

Η μελετητική ομάδα της ΜΕΕΠ του εν λόγω έργου έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η εκπόνηση μελέτης ΔΕΕΠ είναι αχρείαστη μεν, δημιουργεί προηγούμενο σε έργα που έχουν πολεοδομική οικιστική ζώνη, αλλά και διαχειριστικά αδύνατον να υλοποιηθεί λόγω του νομικού καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων. Πέραν αυτού, υποστηρίζουν, εξυπακούεται ότι είναι οι αρμόδιες κρατικές Αρχές που διεξάγουν στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη πριν ανακηρύξουν μια περιοχή σε πολεοδομική οικιστική ζώνη!

Σύμφωνα με τους μελετητές, η κάθετη απόσταση των νότιων ορίων του τεμαχίου που προορίζεται η ανάπτυξη μέχρι την αλυκή είναι πέραν των 400 μέτρων, χωρίς να σημαίνει μάλιστα ότι αμέσως μέσα στα όρια αυτά του εν λόγω τεμαχίου θα γίνει κτηριακή ανάπτυξη, ενώ υπογραμμίζουν ότι η απόσταση της προτεινόμενης ανάπτυξης μέχρι τον υγροβιότοπο του Ακρωτηρίου υπερβαίνει τα 5 χιλιόμετρα.

Σχόλια