Δεν έχουν οποιανδήποτε αντίρρηση στην ανάπτυξη του καζίνο – θερέτρου, είτε για περιβαλλοντικούς, είτε για άλλους λόγους στο Ζακάκι, «καθώς δεν έχουν δικαιοδοσία σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας»,  οι Βρετανικές Βάσεις.

Αυτό αναφέρει σύμφωνα με το “kathimerini.com.cy” η ανακοίνωση των Βάσεων, μετά από δημοσιεύματα περί εμπλοκής τους στο θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το υπό ανάπτυξη έργο, ενώ σημειώνεται πως οι Βρετανικές Βάσεις πάντα συνεργάζονται στενά με την Κυπριακή Δημοκρατία για να διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος στο νησί.

«Πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Ταμείο Θήρας της Κυπριακής Δημοκρατίας για το θέμα αυτό στα τέλη Μαρτίου», συνεχίζει η ανακοίνωση και υποδεικνύει ότι ήταν το Τμήμα Περιβάλλοντος που ζήτησε από τις Βρετανικές Βάσεις να σχολιάσουν τις επιπτώσεις που θα έχει το έργο πάνω στο περιβάλλον, «κάτι το οποίο πράξαμε, λαμβάνοντας υπόψη τις Ειδικές Περιοχές Διατήρησης και Προστασίας της άγριας βλάστησης και ζωής».

Αυτά, προσθέτουν οι ΒΒ, ορίστηκαν στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων μετά από μια αυστηρή διαδικασία διαβουλεύσεων, βασισμένη στην επιστημονική μελέτη απ` όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.


 

Σχόλια