Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του καζίνο-θερέτρου, στο Ζακάκι, νότια της Λεμεσού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο επενδυτικό έργο που έγινε στην Κύπρο και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2021.

Η δημιουργία του καζίνο-θερέτρου θα στοιχίσει 550 εκ. ευρώ και θα προσφέρει 4,000 θέσεις εργασίας τον χρόνο κατά τη διάρκεια της ανέγερσης του, και στη συνέχεια, όταν θα είναι σε πλήρη λειτουργία, θα προσφέρει συνολικά 6,500 θέσεις εργασίας.

Το έργο περιλαμβάνει τη λειτουργία τεσσάρων δορυφορικών καζίνο: στη Λευκωσία, τη Λάρνακα, την περιοχή της Αμμοχώστου και την Πάφο.

Στη βάση μελέτης, το καζίνο-θέρετρο αναμένεται να συμβάλει στην οικονομία από τον δεύτερο χρόνο της πλήρους λειτουργίας του και υπολογίζεται η συμβολή αυτή να είναι περίπου 700 εκ. ευρώ, ή 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Το καζίνο -θέρετρο σύμφωνα πάντα με το “ekirikas.com” θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και αναμένεται να προσελκύσει επιπρόσθετα 300,000 τουρίστες ετησίως, κάτι που θα συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της εποχικότητας.

 

Σχόλια