Παρά το γεγονός ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. της Τουριστικής Α.Ε. υπήρχε τόσο το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού της κοινοπραξίας για τη μετατροπή της σε κεφαλαιουχική εταιρεία, όσο και η έναρξη της διαδικασίας για τη μετατροπή της κοινοπραξίας σε Ανώνυμη εταιρεία και τα δύο θέματα, δεν συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής (27/6) συνεδρίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “loutraki365.gr”, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου δεν προσκόμισαν εγκαίρως τη γνωμοδότησή τους και έτσι, σύμφωνα με την άποψη του προέδρου Γιώργου Γκιώνη, δεν κατέστη εφικτή η οποιαδήποτε λήψη απόφασης.

Να υπενθυμίσουμε ότι η μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε, αποτελεί τη μία εκ των τριών διαλυτικών αιρέσεων για να ισχύσει το 106Β και κατ’ επέκταση το κούρεμα των χρεών της Κοινοπραξίας και αποτελεί συμβατική υποχρέωση έναντι της υπ. 20/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Οι άλλοι δύο όροι που αποτελούν διαλυτική αίρεση σύμφωνα με την απόφαση 20/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, είναι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 5 εκατομμύρια ευρώ (έχει ήδη γίνει), με την καταβολή μετρητών και η σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών της εταιρείας που θα συσταθεί υπέρ της Τραπέζης Πειραιώς (θα γίνει αμέσως μετά την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε).

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και πλέον μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι περιπλανιόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά…

Σχόλια