Χωρίς  ένσταση ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας για καζίνο – θέρετρο. Το Τμήμα Πολεοδομίας έδωσε την πολεοδομική άδεια για τα δορυφορικά καζίνο σε Λευκωσία και Πάφο που θα φέρουν την επωνυμία «Cyprus Casinos» και θα λειτουργήσουν εντός του 2018.

Η δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το “kanali6.com.cy” διεξήχθη στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24/1/2018 με την οποία καθορίζεται το κατευθυντήριο πλαίσιο με βάση το οποίο διεξάγονται οι διαδικασίες δημοσιοποίησης / ενημέρωσης του κοινού για τις αιτήσεις κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, για χορήγηση πολεοδομικών αδειών για το καζίνο – θέρετρο, το προσωρινό καζίνο και τα δορυφορικά καζίνο.

Σχόλια