Χωρίς καμία ένσταση ολοκληρώθηκε η σημερινή δημόσια διαβούλευση για την κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας για καζίνο – θέρετρο, ενώ το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έδωσε την πολεοδομική άδεια για τα δορυφορικά καζίνο σε Λευκωσία και Πάφο που θα φέρουν την επωνυμία «Cyprus Casinos» και θα λειτουργήσουν εντός του 2018.

Η δημόσια διαβούλευση διεξήχθη στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24/1/2018 με την οποία καθορίζεται το κατευθυντήριο πλαίσιο με βάση το οποίο διεξάγονται οι διαδικασίες δημοσιοποίησης / ενημέρωσης του κοινού για τις αιτήσεις κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, για χορήγηση πολεοδομικών αδειών για το καζίνο – θέρετρο, το προσωρινό καζίνο και τα δορυφορικά καζίνο.

Υπενθυμίζεται από το “philenews.com” πως η εταιρεία ICR CYPRUS RESORT DEVELOPMENT CO LIMITED είχε υποβάλει στις 31/1/2018 αίτηση για κατά παρέκκλιση χορήγηση πολεοδομικής άδειας για καζίνο – θέρετρο με την ονομασία «CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN», η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχείο και τουριστικές επαύλεις συνολικής δυναμικότητας 500 δωματίων, παρεμφερείς χρήσεις μεταξύ των οποίων καζίνο, αίθουσες πολλαπλών εκδηλώσεων, αίθουσες συνεδριάσεων, κέντρο ευεξίας, εστιατόρια κ.α.

Η αίτηση είχε υποβληθεί κατά παρέκκλιση των προνοιών του ισχύοντος σχεδίου ανάπτυξης δεδομένου ότι αυτή αφορά στη χωροθέτηση της πιο πάνω ανάπτυξης εκτός των περιοχών όπου αυτή επιτρέπεται.

Σχόλια