Εν αναμονή τελεί η χώρα σχετικά με την χορήγηση νέων αδειών που αφορούν στην λειτουργία των καζίνο, μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης εδώ και αρκετούς μήνες.

Ωστόσο στην Ελλάδα σήμερα, λειτουργούν εννέα (9) από τις, συνολικά, δέκα (10) αδειοδοτημένες επιχειρήσεις καζίνων, στις οποίες επιτρέπεται να διεξάγονται τυχερά παιχνίδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α 62), όπως ισχύει

Οι επιχειρήσεις καζίνων που σήμερα λειτουργούν είναι οι εξής, με αλφαβητική σειρά:

Με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α 185), μεταφέρθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των καζίνων από το Υπουργείο Τουρισμού και την Επιτροπή Καζίνο του ν.2206/1994 (Α 62), με εξαίρεση τον έλεγχο και την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία έχουν συμβατικά αναλάβει να παρέχουν τα καζίνα. Με το ίδιο άρθρο καταργήθηκε η Επιτροπή Καζίνο και με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν στα αντισταθμιστικά οφέλη, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού ασκούνται από την Ε.Ε.Ε.Π.

Τα ειδικότερα θέματα που άπτονται της εποπτείας και του ελέγχου των καζίνων, ρυθμίζονται με βάση τον Κανονισμό Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων [Τ/6736 (Β΄ 929/4.7.2003)], όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η λειτουργία των καζίνων εξαιρείται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο λειτουργίας και επιτρέπεται για όλες τις ημέρες του έτους με ωράριο που καθορίζουν οι επιχειρήσεις αυτές.

Ο χώρος των καζίνων αποτελείται από το χώρο παιγνίων του καζίνου, δηλαδή τον κύριο χώρο, μέσα στον οποίο εγκαθίστανται και λειτουργούν τα μέσα διεξαγωγής των παιγνίων και τους λοιπούς επικουρικούς χώρους, οι οποίοι υποστηρίζουν την εξυπηρέτηση των υπολοίπων λειτουργιών του καζίνου (εστιατόρια, μπαρ, κ.λπ.).

Τα παίγνια τα οποία διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνων, είναι:

α. Μπλάκ τζάκ (Black Jack) ή “21”.
β. Αμερικάνικη ρουλέτα (American Roulette) και η γαλλική ρουλέτα (French Roulette).
γ. Μπάνκο – πούντο (Banco – Punto).
δ. Μπακαράς (Baccarat) – Σεμέν ντε φερ (Chemin de fer).
ε. Αμερικάνικα ζάρια (Craps).
στ. Ελληνικά ζάρια.
ζ. Πόκερ (Poker) και παραλλαγές του πόκερ: Το καζίνο σταντ πόκερ (Casino Stud Poker), πόκερ με πέντε (5) κάρτες (5 Card Stud), πόκερ με επτά (7) κάρτες (7 Card Stud), όμαχα (Omaha), τέξας χόλντεμ ή Χόλντεμ (Texas Hold’em ή Hold’em).
η. Ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε μηχανήματα με εγκατεστημένο επί αυτών λογισμικό τυχερών παιγνίων (slot machines).
θ. Ηλεκτρονική ρουλέτα (Electronic Roulette).
ι. Οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, για το οποίο έχει προηγουμένως χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας.

Ως προς τα μέσα διεξαγωγής των παιγνίων, οι εννέα (9) επιχειρήσεις καζίνων έχουν αδειοδοτηθεί για την εγκατάσταση έως 590 τραπεζίων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και έως 5.863 μηχανών τυχερών παιγνίων συνολικά, ενώ, τον Δεκέμβριο του 2014, εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν 362 τραπέζια και 3.498 μηχανές τυχερών παιγνίων συνολικά. Στις μηχανές τυχερών παιγνίων περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές ρουλέτες, με τους τερματικούς τους σταθμούς, καθώς και τα μηχανήματα με εγκατεστημένο επί αυτών λογισμικό τυχερών παιγνίων (slot machines).

Εγκατεστημένη δυναμικότητα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων κατά τον μήνα Δεκέμβριο για τα έτη 2013 και 2014 αναλυτικά, ανά επιχείρηση καζίνου

Σχόλια