Χωρίς ουσιαστικό έλεγχο τρέχουν για την ώρα οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την επένδυση-μαμούθ των 500 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα για την ανέγερση του καζίνου-θερέτρου στη Λεμεσό.

Αυτό προκύπτει από το αίτημα του Υφυπουργείου Τουρισμού για αποδέσμευση κονδυλίου 190 χιλ. ευρώ προκειμένου να γίνει κατορθωτή η αγορά υπηρεσίας για επόπτη καζίνου και για ομάδα συμβούλων.

Το σχετικό αίτημα για αποδέσμευση αναμένεται να εξεταστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Πάντως, όπως σημειώνει με σχετική του επιστολή ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Ανάπτυξης Θεοφάνης Τρύφωνος προς τη Βουλή, η αποδέσμευση επείγει αφού οι οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση του καζίνου-θερέτρου έχουν ήδη αρχίσει, χωρίς την κατάλληλη παρακολούθηση

Ο ίδιος εξηγεί ότι το συγκεκριμένο κονδύλι υπήρχε και πέρσι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας και αποδεσμεύτηκε τον Οκτώβριο του 2018, χωρίς όμως να γίνουν οποιεσδήποτε δαπάνες. Λόγω της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων για το καζίνο στο υφυπουργείο και της μεταβίβασης του συγκεκριμένου κονδυλίου σε αυτό, ζητείται η αποδέσμευσή του από το υφυπουργείο. Ο κ. Τρύφωνος σημειώνει επίσης πως η αποδέσμευση και η αγορά υπηρεσιών τόσο για τον επόπτη έργου όσο και για την ομάδα συμβούλων «θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές και απαραίτητες για υποστήριξη της συντονιστικής επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση των εργασιών ανέγερσης και, ιδιαίτερα, για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας από τον αδειούχο, αναφορικά με το ύψος της επένδυσης, το εύρος των κατασκευών και τον χρόνο υλοποίησης». Σημειώνεται ότι τη μοναδική άδεια για λειτουργία καζίνων στις ελεύθερες περιοχές εξασφάλισε η Integrated Casino Resorts Cyprus, η οποία αποτελείται από τις εταιρείες Melco και Cyprus Phassouri και είναι μέλος του Ομίλου CNS.

Η εν λόγω εταιρεία θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει, επίσης, το πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο της Κύπρου στη Λεμεσό με την ονομασία City of Dreams Mediterranean. Η ίδια η κοινοπραξία εκτιμά πως το City of Dreams Mediterranean θα αποτελεί σήμα κατατεθέν για την Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή και αναμένεται να προσελκύει 300 χιλ. επιπρόσθετους τουρίστες ετησίως. Το καζίνο-θέρετρο αναμένεται να λειτουργήσει το 2021 και η κοινοπραξία, όπως πληροφορούμαστε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο επιλογής αυτού που θα ανεγείρει το έργο, αφού όπως αναφέρθηκε οι έως τώρα εργασίες στον χώρο είναι προπαρασκευαστικές.

Ο ρόλος του επόπτη και των συμβούλων

Στην επιστολή του που προωθήθηκε στη Βουλή, ο αναπληρωτής γ.δ. του Υφυπουργείου Τουρισμού εξηγεί τον ρόλο του επόπτη του έργου για το καζίνο αλλά και των συμβούλων. Όπως σημειώνει, το σχετικό κονδύλι που ζητείται να αποδεσμευτεί θα δαπανάται σταδιακά βάσει των εργασιών και περιλαμβάνει όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικά με την αποτελεσματική εποπτεία των εργασιών για την ανέγερση του καζίνου, ως ακολούθως:

  • Ανάθεση σε γραφείο μελετητών με τοπική παρουσία (επόπτης έργου), το οποίο θα αναλάβει την επί τόπου επίβλεψη των εργασιών και την πληροφόρηση της συντονιστικής επιτροπής και της ομάδας συμβούλων για την πορεία των έργων και των όποιων θεμάτων προκύπτουν. Οι όροι εντολής του επόπτη θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παραλαβή μηνιαίων εκθέσεων από τον αδειούχο του καζίνου για αξιολόγηση και ετοιμασία δικής του με ενσωμάτωση των όποιων παρατηρήσεων προς τη συντονιστική επιτροπή και την ομάδα συμβούλων, καθώς και την παρακολούθηση των εκθέσεων προόδου των αδειούχων και την αξιολόγηση της ποιότητάς τους.
  • Κάλυψη κόστους της ομάδας συμβούλων, οι οποίοι θα απασχολήσουν και εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων αυτού του μεγέθους. Μεταξύ άλλων, η ομάδα συμβούλων θα αναλάβει την υποστήριξη της συντονιστικής επιτροπής, κατά τις τριμηνιαίες συναντήσεις αξιολόγησης με την ομάδα του αδειούχου. Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρούν σε αξιολόγηση των εκθέσεων του επόπτη έργου και στην ετοιμασία της τριμηνιαίας έκθεσης προς τη συντονιστική επιτροπή με εισηγήσεις ή προτάσεις ως προς την προσέγγιση της συνάντησης με τον αδειούχο, ενώ θα επιθεωρούν σε τριμηνιαία βάση τις εργασίες στον χώρο του καζίνου-θερέτρου. Η ομάδων των συμβούλων θα υποστηρίζει επίσης τη συντονιστική επιτροπή κατά τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν διορθωτικά μέτρα τα οποία κρίνονται αναγκαία για να επανέλθει το έργο σε σωστή πορεία, σε περίπτωση που εντοπιστούν οποιεσδήποτε αποκλίσεις που δυνατόν να οδηγήσουν σε μελλοντικές καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του έργου ή σε μείωση της έκτασης της επένδυσης, είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά, με στόχο την προστασία των συμφερόντων της Δημοκρατίας.


Πηγή

Σχόλια