Σύμφωνα με τον νόμο για τα καζίνα, η άδεια ενός καζίνου ανακαλείται για 2 μήνες, αν υπάρχει καθυστέρηση στους μισθούς των εργαζομένων του πάνω από 30  ημέρες και αν το καζίνο  είναι υπότροπος, δηλαδή το επαναλάβει, η άδεια ανακαλείται οριστικά και μπαίνει διοίκηση από το υπουργείο Οικονομικών.

Αν το υπουργείο δεν προχωρήσει στην αντικατάσταση της διοίκησης στο Καζίνο Ρίο, οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται για το Plan B.

Αν η διοίκηση δεν συνεργαστεί και δεν προχωρήσει σε ρύθμιση με τους εργαζόμενους αποπληρώνοντας μέρος των δεδουλευμένων, και αν το υπουργείο δεν προχωρήσει στην αντικατάστασή της, τότε  το plan B των εργαζομένων είναι η αναγκαστική διαχείριση.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγεωργόπουλο, εκπρόσωπο των εργαζομένων στο καζίνο Ρίου, «θα καταθέσουμε αίτημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο ζητώντας να αναλάβουμε έναντι των χρεών της επιχείρησης, τη διαχείριση του καζίνου. Το μόνο που ελπίζουμε είναι στο μεταξύ η διοίκηση να αποφασίσει να πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων ώστε να υπάρξει μια θετική εξέλιξη. Αλλιώς θα προχωρήσομε  για την αναγκαστική διαχείριση. Όλα θα κριθούν τις επόμενες μέρες».

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η αναγκαστική διαχείριση επιβάλλεται ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου  αν το ζητήσει αυτός στον οποίο χρωστάει η επιχείρηση, που στην περίπτωση του καζίνου είναι οι εργαζόμενοι.

Κατά τον νόμο, διαχειριστής μπορεί να διοριστεί και η ενδεχόμενη αναγκαστική διαχείριση  θα έπαυε με τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου εφόσον το καζίνο μείωνε τα χρέη της προς τους εργαζόμενους σε επίπεδο που θα θεωρούνταν ικανοποιητικό.

ΠΗΓΗ

Σχόλια