Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των υποδομών στην Πάρνηθα»

Κυρίε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό η Κυβέρνηση νομοθέτησε ήδη και ετοιμάζεται να υλοποιήσει την μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.

Για να αποφευχθούν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, χρειάζονται επαρκή αντισταθμιστικά ωφελήματα. Χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των υποδομών στην Πάρνηθα και ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας των Αχαρνών.

Οι επενδύσεις, πρέπει να έχουν γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αν αφεθούν να ερημώσουν οι υπάρχουσες υποδομές και εγκαταστάσεις το πλήγμα για την τοπική κοινωνία θα γιγαντωθεί. Η περιοχή δεν αντέχει άλλες αναξιοποίητες υποδομές, ούτε άλλη σπατάλη πόρων. Παραγωγική ανασυγκρότηση σημαίνει αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων και διάχυση των ωφελειών στους κατοίκους, ιδίως τους πιο αδύναμους οικονομικά, με τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επειδή, δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να λαμβάνει τίποτα από όλα αυτά υπ’ όψιν, ερωτάστε:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου, σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αποφευχθεί ο κίνδυνος να πληγεί δυσανάλογα η πόλη των Αχαρνών από την σκοπούμενη μετεγκατάσταση του καζίνο;
  2. Ποια συγκεκριμένα αντισταθμιστικά ωφελήματα θα δοθούν στις Αχαρνές, επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας;
  3. Πώς θα διασφαλιστεί η αξιοποίηση και αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου


 

Σχόλια