Χθες αναρτήθηκε στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η προκήρυξη που απέστειλε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) – Έως τις 22 Απριλίου η κατάθεση των δεσµευτικών προσφορών.

Η µπίλια έπεσε… µε τη δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού για την άδεια καζίνου, που προβλέπεται να δηµιουργηθεί στο Ελληνικό, ωστόσο αναµένεται να «κάτσει» στις 22 Απριλίου, όταν θα κατατεθούν οι δεσµευτικές προσφορές των ενδιαφεροµένων επενδυτών. Την Πέµπτη αναρτήθηκε στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η προκήρυξη που απέστειλε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ενώ σήµερα αναµένεται να αναρτηθεί στην ειδική υποενότητα στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ.

Η συγκεκριµένη εξέλιξη αίρει ως έναν βαθµό τα εµπόδια για την έναρξη της επένδυσης-µαµούθ στο Ελληνικό από την κοινοπραξία υπό τη Lamda Development, καθώς η αδειοδότηση καζίνου και η κατακύρωσή του σε προτιµητέο επενδυτή ήταν προαπαιτούµενο της σύµβασης µεταξύ του ελληνικού ∆ηµοσίου και της επενδυτικής κοινοπραξίας που θα µανατζάρει το όλο project ανάπλασης του χώρου του πρώην αεροδροµίου.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές κατευθυντήριες της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύτηκε, προβλέπεται πως µε την παραχώρηση της 30ετούς ισχύος άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνου (ΕΚΑΖ), ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων, θα παρασχεθεί δικαίωµα αποκλειστικότητας στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της χωρικής υποενότητας στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί το «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ» ή πλην της χωρικής υποενότητας στην οποία αυτό θα µεταφερθεί).

Οι προϋποθέσεις

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα που δεν είναι εταιρείες επιχειρηµατικών συµµετοχών, απαιτείται να διαθέτουν µέσο όρο ετησίων ιδίων κεφαλαίων, των τριών τελευταίων ελεγµένων οικονοµικών χρήσεων, τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ και µέσο όρο ετήσιων εσόδων τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο. Επίσης θα πρέπει να έχουν τηρήσει την «αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας» («going concern»), σύµφωνα µε την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, για την τελευταία ελεγµένη οικονοµική χρήση.

Ζητείται επίσης οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν, µε ίδια ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιµήµατος και την ανάπτυξη των έργων της α’ φάσης ανάπτυξης του έργου, κατά ποσοστό 100%. Εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα, που αποτελούν εταιρείες επιχειρηµατικών συµµετοχών, απαιτείται να διαθέτουν µέσο όρο κεφαλαίων υπό διαχείριση («assets under management»), άνω των 400 εκατ. ευρώ στις τρεις τελευταίες χρήσεις.

Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν, µε ιδία ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιµήµατος και την ανάπτυξη των έργων της Α’ φάσης ανάπτυξης του έργου, κατά ποσοστό 100%. Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής, οι διαγωνιζόµενοι απαιτείται να διαθέτουν εµπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία:

α) Τουλάχιστον ενός καζίνου, µε τουλάχιστον 100 τραπέζια και τουλάχιστον 500 παιγνιοµηχανές.

β) Τουλάχιστον ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων µε τουλάχιστον 875 κλίνες.

γ) Τουλάχιστον ενός συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου, συνολικής έκτασης τουλάχιστον 7.500 τ.µ. ή ενός χώρου συνάθροισης κοινού, για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 θέσεων.

Καθένα από τα ανωτέρω θα πρέπει να ήταν σε συνεχή λειτουργία για τουλάχιστον δύο έτη µέσα στην τελευταία πενταετία, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 22 Απριλίου 2019. Στο δίµηνο διάστηµα το οποίο η προκήρυξη θα βρίσκεται στον «αέρα», οι ενδιαφερόµενοι εκτός από ερωτήσεις και διευκρινίσεις ενδεχοµένως να διαπραγµατευτούν λεπτοµέρειες τόσο των εµπορικών όρων όσο και των διαδικαστικών, οπότε παρατηρητές της αγοράς εκτιµούν ότι ίσως το δίµηνο διάστηµα επεκταθεί, δεδοµένης και της βαρύτητας του διαγωνισµού.

Σηµειώνεται πάντως ότι αρχικό ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την άδεια καζίνου στο Ελληνικό, έχουν εκδηλώσει οι αµερικανικέςHard Rock International, Caesars Entertainment Corp. και Mohegan Gaming Entertainment, η γαλλική Groupe Barriere, δύο επενδυτικές εταιρείες µε εξειδίκευση σε τουρισµό και τυχερά παιχνίδια, αλλά και η Genting Singapore.


Πηγή

Σχόλια