Τριάντα εκατομμύρια ευρώ είναι το ελάχιστο καταβαλλόμενο τίμημα που πρέπει να προσφέρει ο ενδιαφερόμενος για την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό.

To πλειοδοτικό τίμημα εφόσον είναι μεγαλύτερο μπορεί να εξοφληθεί ακόμη και σε δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 εκατ. ευρώ. Εν γένει ο πήχυς για την απόκτηση της άδειας δεν θεωρείται υψηλός. Το 2003, η σχετική άδεια της Πάρνηθας είχε δοθεί αντί 120 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά από τότε. Επιπλέον, στην περίπτωση του καζίνο της Πάρνηθας, ο επενδυτής αναλάμβανε μια λειτουργούσα επιχείρηση, ενώ στο Ελληνικό καλείται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, σε αντίθεση με όσα αναφέρονταν στη διακήρυξη που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την τεχνική επάρκεια του ενδιαφερομένου, οι ελάχιστες επενδύσεις που καλείται να υλοποιήσει ο πλειοδότης της άδειας έχουν υψηλές προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα, κατά την α΄ φάση υλοποίησης του έργου ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Κέντρου Αναψυχής (ΟΚΑ) στο Ελληνικό, ο επενδυτής πρέπει να υλοποιήσει:

1. Ενα ξενοδοχείο τουλάχιστον πέντε αστέρων με δυναμικότητα περίπου 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών, τουλάχιστον 60.000 τ.μ. Η ανάπτυξη του ξενοδοχείου θα περιλάβει όλες τις επιμέρους υπηρεσίες/εγκαταστάσεις που οφείλει να διαθέτει ένα καζίνο ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (χώροι εστίασης κ.λπ.).

2. Ενα συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη των 12.000 τ.μ.

3. Εναν χώρο συνάθροισης τουλάχιστον 3.000 ανθρώπων για αθλητικές ή/και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

4. Τον χώρο καζίνο με έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 12.000 τ.μ. και δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον 120 τραπεζιών και 1.200 παιγνιομηχανών τυχερών παιγνίων.

Οι τέσσερις προαναφερθείσες αναπτύξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάρκεια τριών ετών, δηλαδή κατά την α΄ φάση ανάπτυξης των έργων στο Ελληνικό. Καθεμιά ανάπτυξη ξεχωριστά είναι υποχρεωτική για τον ενδιαφερόμενο επί ποινή αποκλεισμού.

Η εγγυητική συμμετοχής που καλείται να παραδώσει κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό κρίνεται χαμηλό με δεδομένο ότι αντιστοιχεί στο 1,5% της στοχοθετημένης επένδυσης των 500 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο δε και το ελάχιστο τίμημα των 30 εκατ. ευρώ για την 30ετή ισχύ της άδειας καζίνο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει την επένδυση. «Βασική επιδίωξη», λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας της Βουλής (ΕΕΕΠ), Ευάγγελος Καραγρηγορίου, «είναι η προσέλκυση αρκετών ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός και να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό τίμημα».

Οι ενδιαφερόμενοι για την άδεια, βάσει της προκήρυξης, θα πρέπει να διαθέτουν κατά την τελευταία τριετία ίδια κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ και ετήσια έσοδα που κατά μέσον όρο δεν υπολείπονται των 400 εκατ. ευρώ. Ο πήχυς αυτός θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός και σύμφωνα με πληροφορίες, αποκλείει όλες τις εγχώριες επιχειρήσεις καζίνο αλλά και τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καζίνο.

Είναι δε ζήτημα μόνον αν η γαλλική Groupe Barriere διαθέτει αυτή την οικονομική επιφάνεια για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Μάλιστα, οι άνθρωποι της αγοράς αναφέρουν ότι το ύψος αυτό δεν ξεπερνιέται ακόμη από τις θυγατρικές των μεγάλων αμερικανικών καζίνο στην Ευρώπη. Ετσι, ο στόχος είναι οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις καζίνο και δη οι μητρικές τους επιχειρήσεις.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 22 Απριλίου. Ωστόσο, εάν απαιτηθεί θα δοθεί παράταση στον χρόνο υποβολής των προσφορών.

Τα βήματα της διαδικασίας του διαγωνισμού

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιοποίησε την περασμένη Παρασκευή η Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας της Βουλής (ΕΕΕΠ), η διενέργεια του διαγωνισμού διάθεσης της άδειας καζίνο δεν εξαρτάται μόνον από τους όρους της προκήρυξης.

Υπάρχει σειρά όρων που είναι ορατοί μόνο στους ενδιαφερομένους και οι οποίοι αφορούν τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου της άδειας καζίνο και του παραχωρησιούχου του ακινήτου, δηλαδή της Hellinikon Global (Lamda Development).

To σχέδιο της σύμβασης ακινήτου, δηλαδή το μισθωτήριο της έκτασης, αναρτάται στον εικονικό χώρο των δεδομένων (VDR). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός 30 ημερών να υποβάλουν σχόλια τα οποία θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων θα δοθούν στη Lamda μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και θα επιστραφούν στη συνέχεια μέσω της ίδιας διαδικασίας στο VDR. Αυτό σημαίνει ότι η Lamda δεν έχει πει ακόμη την τελευταία λέξη για το τίμημα, ενώ και ο διαγωνισμός της άδειας καζίνο υπόκειται σε πιθανές αλλαγές.

«H ανάρτηση της σύμβασης ακινήτου στο VDR», αναφέρει η προκήρυξη του διαγωνισμού της άδειας καζίνο, «δεν συνεπάγεται αποδοχή του περιεχομένου των όρων αυτής ούτε την ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης τώρα ή/και στο μέλλον έναντι ενός ενδιαφερομένου ή τρίτου προσώπου που θα λάβει γνώση αυτής, εκ μέρους της ΕΕΕΠ ή άλλης δημόσιας αρχής ή του ΤΑΙΠΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι», καταλήγει η προκήρυξη, «πρέπει να διενεργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα και ανάλυση των δεδομένων που περιέχονται στη σύμβαση ακινήτου».

Επίσης, βάσει της προκήρυξης, ο παραχωρησιούχος της άδειας θα αναλάβει την υποχρέωση να διεξαγάγει διαγωνισμό ανεξάρτητου μηχανικού, με σκοπό να αναδειχθεί το πρόσωπο που θα αναλάβει την παρακολούθηση των έργων της α΄ φάσης ανάπτυξης του έργου. Οι όροι του συγκεκριμένου διαγωνισμού τίθενται υπ’ όψιν του υπουργείου Οικονομικών, ώστε το τελευταίο, εντός 45 ημερών, να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του επ’ αυτών, με τις οποίες ο παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφωθεί. Σημειώνεται ότι το ολοκληρωμένο κέντρο αναψυχής θα αποτελέσει το πρώτο τοπόσημο στη διαδικασία αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Η δημιουργία του τοπόσημου μπορεί να περιλάβει τη δημιουργία κτιρίου ύψους έως 200 μέτρων ή περίπου 60 ορόφων. Το κτίριο αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, θα στεγάσει το ξενοδοχείο και το καζίνο.


Πηγή

Σχόλια