Εκτός από το καζίνο ο πλειοδότης θα πρέπει να ανεγείρει άμεσα ξενοδοχείο 5 αστέρων, συνεδριακό κέντρο και χώρο για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) η διακήρυξη για το διαγωνισμό εκχώρησης άδειας καζίνο στο Ελληνικό.

Η τιμή εκκίνησης για την άδεια θα είναι 30 εκατ. ευρώ. Η άδεια θα εκχωρηθεί για διάστημα 30 ετών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 20 χρόνια.

Η οικονομική προσφορά θα βαρύνει κατά 60% στην αξιολόγηση του πλειοδότη και η τεχνική προσφορά κατά 40%.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληροί η προσφορά του διαγωνιζομένου είναι:

1) Ανάπτυξη Χώρου Καζίνο διεθνούς εμβέλειας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 120 τραπέζια, 1.200 παιγνιομηχανήματα και θα διαθέτει Συνολική Επιφάνεια Καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των 12.000) τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 15.000 τ.μ.)

2)Ξενοδοχείο τουλάχιστον πέντε (5) αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών, δυνάμει του ν. 4276/2014 και της ΥΑ 216/8.1.2015 (Β ́ 10), τουλάχιστον 60.000 τ.μ.

3)Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο ελάχιστης επιφάνειας 12.000 τ.μ .

4) Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των 3.000 τ.μ.


Πηγή

Σχόλια