Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την παραχώρησης άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό είναι η 22η Απριλίου 2019.

Σε παράταση της υποβολής σχολίων επί του σχεδίου σύμβασης παραχώρησης για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και επί του σχεδίου της σύμβασης ακινήτου προχώρησε η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχουν και Παιγνίων.

Συγκεκριμένα:

i. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων επί των όρων του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης, παρατείνεται κατά 17 ημέρες, ήτοι μέχρι και την 7η Απριλίου 2019.

ii. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων επί των όρων του Σχεδίου της Σύμβασης Ακινήτου, παρατείνεται κατά πέντε 5 ημέρες, ήτοι μέχρι και την 1η Απριλίου 2019.

Οι λοιποί όροι του Διαγωνισμού παραμένουν αμετάβλητοι.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22η Απριλίου 2019.

Σχόλια