Μίνι εμπλοκή στον διαγωνισμό για την άδεια καζίνο. Η ενδιαφερόμενη Genting κατέθεσε στις 21 Μαρτίου προδικαστική προσφυγή κατά ενός όρου της προκήρυξης του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών που έχει προγραμματιστεί στις 22 Απριλίου (Μ. Δευτέρα) για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό μετατίθεται στα τέλη Μαΐου.

Πιο αναλυτικά, η προσφυγή που κατέθεσε η Genting στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών στρέφεται κατά του όρου της προκήρυξης που απαγορεύει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου συμφέροντος οικονομικών φορέων προερχόμενων από χώρες μη συνεργαζόμενες με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Μαλαισία, στην οποία έχει έδρα η Genting. H χώρα αυτή, με βάση τον τελευταίο κατάλογο που κατήρτισε το υπουργείο Οικονομικών για το 2016, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των μη συνεργάσιμων κρατών. Πρόκειται για κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον ΟΟΣΑ και τα οποία δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα.

Το κείμενο της προσφυγής της Genting έχει αναρτηθεί στην Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης (VDR) του διαγωνισμού, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί πρόσβαση και να στη συνέχεια να παρέμβει. Πάντως, η προσφυγή έχει εγείρει ερωτήματα, δεδομένου ότι πολύ εύκολα η Genting θα μπορούσε να παρακάμψει τον επίμαχο όρο, ορίζοντας ως οικονομικό φορέα μια θυγατρική της είτε στις ΗΠΑ είτε στη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, επέλεξε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό μέσω της μητρικής εταιρείας, που έχει έδρα στη Μαλαισία. Βέβαια, είναι σίγουρο ότι, αν η εταιρεία επιμείνει στην απόφασή της αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί παρά να απορρίψει το αίτημα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η προσφυγή αυτή, αλλά και η δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που ξεκίνησε η «Ελληνικό Α.Ε.», προμηνύει νέες καθυστερήσεις στον σχετικό διαγωνισμό για την άδεια του καζίνο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η ΜΠΕ τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι 14 Μαΐου 2019 και θεωρείται απίθανο μέχρι τότε να έχουν οριστικοποιηθεί οι τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) που θα ορίζουν τη λεπτομερή πολεοδόμηση του ακινήτου. Ως συνέπεια κι επειδή οι τρεις ΚΥΑ θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, εκτιμάται ότι αυτό δεν θα συμβεί πριν από τον ερχόμενο Μάιο.


Πηγή

Σχόλια