Θα περίμενε κάνεις μια εβδομάδα μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ,  η κυβέρνηση και το υπουργείο οικονομικών να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα χιλιάδες VLTs που είναι «απλωμένα» στην χώρα  και λειτουργούν ύστερα από την ακύρωση του κανονισμού ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

Μη έχοντας άλλη επιλογή η Ο.Σ.Ε.ΤΥ.Π  απέστειλε σήμερα εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας επισημαίνοντας τα αυτονόητα τόσο προς το υπουργείο οικονομικών όσο και προς την Ε.Ε.Ε.Π αναμένοντας επιτέλους τις δικές τους ενέργειες.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πλατεία Βικτωρίας αριθμ. 5, με ΑΦΜ 099852756 Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

  1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, υπό την ιδιότητά του ως εποπτεύοντος την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
  2. Την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών αριθμός 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

———————————–

Με την υπ’ αριθμόν 632/2019 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημοσιεύτηκε την 2α Απριλίου 2019 και σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο αιτιολογικό αυτής, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν 225/2/25-10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3528/1-11-2016) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) με τίτλο «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5-6-2016 (Β 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει» ως ευθέως αντίθετη προς την πάγια ρύθμιση του άρθρου 29, παράγραφος 3 του ν. 4002/2011.

Η ανωτέρω δικαστική απόφαση είναι αμετάκλητη και ισχύει έναντι πάντων (erga omnes).

Κατά τούτο και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, οθενδήποτε απορρέοντος, ΚΑΛΕΙΣΤΕ να προβείτε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης με το διατακτικό της ως άνω δικαστικής απόφασης, μεταξύ δε άλλων:

  1. την άμεση παύση της λειτουργίας και διασύνδεσης με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα VLTs της ΟΠΑΠ Α.Ε όλων ανεξαιρέτως των καταστημάτων «PLAΥ»  και των παιγνιομηχανημάτων Video Lottery Terminals (VLTs), τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στα καταστήματα  «PLAY» και στα πρακτορεία της εταιρείας ανά την Ελληνική επικράτεια.
  2. τη μη χορήγηση περαιτέρω αδειών λειτουργίας και πιστοποιήσεων καταστημάτων PLAYOPAP και παιγνιομηχανημάτων βάσει της ήδη ακυρωθείσας απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
  3. και ιδίως την άμεση ανάκληση των ήδη χορηγηθεισών βάσει της ήδη ακυρωθείσας απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., αδειών λειτουργίας και πιστοποιήσεων καταστημάτων «PLAY» και παιγνιομηχανημάτων και
  4. Την απαγόρευση επαναλειτουργίας των καταστημάτων PLAYOPAP και των παιγνιομηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα σε αυτά, καθώς επίσης και στα πρακτορεία της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη άμεσης και πλήρους συμμόρφωσής σας με την υπ’ αριθμόν 632/2019 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και την παρούσα κλήση, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προσφύγουμε άμεσα και κατά παντός υπευθύνου στα αρμόδια πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας και θα προχωρήσουμε άμεσα  στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς  για τη διερεύνιση τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων, συνισταμένων ιδίως στην παράβαση καθήκοντος και στην απατηλή  πρόκληση βλάβης.

 Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτήν προς την οποία απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην επιδοτήρια έκθεσή του.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                              ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ


Πηγή

Σχόλια