Το «πράσινο φως» για την επένδυση μεταφοράς του Καζίνο Πάρνηθος δόθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Με το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι και το οικονομικό ύψος της επένδυσης, η διαδικασία μεταφοράς αλλά και απόφαση με την οποία η επιχείρηση «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» («ΕΚΠΑ Α.Ε.») θα κινηθεί σε νέες προσλήψεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διατηρήσει τις κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4499/2017 υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να έχει δημιουργήσει, μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ για την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση, 300 επί πλέον θέσεις εργασίας, με αναλογία θέσεων προς ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα. Όλες αυτές οι θέσεις πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον επί 5 έτη μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ για την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ)


 

Σχόλια