Εντός των επόμενων ημερών, αναφέρουν πληροφορίες, αναμένεται να εισέλθει στο πλέον κρίσιμο στάδιο, αυτό της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, ο διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Από τις 4 Οκτωβρίου, όταν και κατατέθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές των δύο υποψήφιων επενδυτών, της σύμπραξης των Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Hard Rock International (ΗRI), έως σήμερα, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού κλήθηκε να αποφανθεί επί της διαδικασίας αξιολόγησης και του περιεχομένου των νομιμοποιητικών εγγράφων που κατέθεσαν οι δύο υποψήφιοι.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ζήτησε να κατατεθούν υπομνήματα από τις δύο πλευρές τα οποία και τέθηκαν προς αξιολόγηση. Στο αμέσως επόμενο διάστημα η Επιτροπή αναμένεται να γνωστοποιήσει τη γνωμοδότησή της, ώστε η διαδικασία για το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών να προχωρήσει άμεσα, εκτός και εάν υπάρξουν νέες ενστάσεις επί της γνωμοδότησης.

Να σημειωθεί, πάντως, πως μέχρι αργά χθες το βράδυ οι δύο υποψήφιοι δεν είχαν ενημερωθεί επισήμως για το χρόνο γνωστοποίησης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, στην οποία Πρόεδρος είναι ο κ. Θεόδωρος Λύτρας, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και μέλη έμπειρα σε διαγωνιστικές διαδικασίες στελέχη υπουργείων και φορέων του Δημοσίου.

Πάντως, η αξιολόγηση των τεχνικών και εν συνεχεία των οικονομικών προσφορών, καθότι οι όροι του διαγωνισμού προβλέπουν συγκεκριμένη διαδικασία, δύναται να οδηγήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας με την ανακήρυξη του αναδόχου.

Ουδείς, όμως στην παρούσα φάση μπορεί ρεαλιστικά να προβλέψει το χρόνο που θα συμβεί αυτό, υπό το πρίσμα νέων πιθανών προσφυγών και ενστάσεων που ενδέχεται να υποβληθούν.

Εφόσον, πάντως, ο διαγωνισμός εισέλθει στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, εκτιμάται πως θα επιταχυνθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του, καθώς τα βήματα και το πλαίσιο περιγράφεται με ακρίβεια στο κείμενο της διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά θα βαρύνει κατά 60% στην αξιολόγηση του πλειοδότη και η τεχνική προσφορά (σ.σ. το συνολικό έργο που οι υποψήφιοι δεσμεύονται να υλοποιήσουν εντός της α’ φάσης ανάπτυξης) κατά 40%.

Η συνολική βαθμολογία του κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς που θα καταθέσει.

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr., η “δομή” του διαγωνισμού (με χρήση αλγορίθμων, σταθμισμένα αποτελέσματα κλπ) δύναται να αποτρέψει περιθώρια ερμηνειών στο τελικό αποτέλεσμα για την ανακήρυξη του αναδόχου. Ήτοι, στο τελικό αποτέλεσμα δεν θα έχει βαρύτητα λ.χ. το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ουρανοξύστη που στεγάσει το ξενοδοχείο και το καζίνο, αλλά οι παράμετροι όπως ορίζονται στο κείμενο της διακήρυξης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΕΕΕΠ θα αποστείλει πρόσκληση στον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμοποίησης.

Εφόσον όλη η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο κείμενο του διαγωνισμού πραγματοποιηθεί καλώς, ο υπουργός Οικονομικών θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και ακολούθως θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου για το οποίο εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί διάστημα 26-30 εβδομάδων.

Ν. Χρυσικόπουλος

Σχόλια