Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού για το Καζίνο στο Ελληνικό για να συζητήσει τις έγγραφες  διευκρινίσεις των δύο διαγωνιζόμενων Hard Rock και Mohegan που δόθηκαν χθες, από τους δικηγόρους των δύο πλευρών.

Εν τω μεταξύ, ενώ ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό,κινείται με αργό ρυθμό, η Επιτροπή Παιγνίων ανεβάζει ταχύτητες για την ολοκλήρωση του Κανονισμού online για τον οποίο έχει deadline από το υπουργείο Οικονομικών την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, ακολούθως, ο Κανονισμός θα κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών στο TRIS της Κομισιόν για τρίμηνη διαβούλευση, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τους τεχνικούς Κανονισμούς.

Θα συζητηθούν οι έγγραφες διευκρινίσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συζητήσει τις διευκρινίσεις αλλά δεν θα λάβει απόφαση. Για τη λήψη της τελικής  απόφασης θα συνεδριάσει και πάλι στο επόμενο δεκαήμερο. Σύμφωνα με τη διαδικασία, το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης θα παραδοθεί στη διοίκηση της Επιτροπής Παιγνίων η οποία αφού συνεδριάσει θα λάβει την τελική απόφαση για την πρώτη φάση της εξέτασης των δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται στην πρώτη φάση, στον έλεγχο των δικαιολογητικών νομιμότητας… ήδη εδώ και ένα μήνα. Έχουν ήδη κατατεθεί τα υπομνήματα των δύο διαγωνιζόμενων, των Hard Rock και Mohegan, στα οποία εμπεριέχονται τα σχόλιά τους, οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις τους της κάθε μίας για τα δικαιολογητικά συμμετοχής της άλλης.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, αφού μελέτησε τα υπομνήματα, για να μπορέσει να αποφασίσει αν τα ζητήματα που θέτουν θεραπεύονται και μπορούν να ξεπεραστούν ή όχι  ζήτησε έγγραφες διευκρινίσεις τις οποίες και έλαβε.

Αφού, η Επιτροπή Αξιολόγησης συζητήσει τις διευκρινίσεις και αποφασίσει, θα βγάλει το πόρισμά της  και με βάση αυτό θα συντάξει πρακτικό  με την τελική γνώμη της και τις δικές της παρατηρήσεις για τις ελλείψεις -αν υπάρχουν- των δικαιολογητικών της κάθε πλευράς το οποίο και θα το παραδώσει στο ΔΣ της Επιτροπής Παιγνίων. Το ΔΣ της Επιτροπής, αφού συνεδριάσει, θα εκδώσει το δικό του πρακτικό, αποφασίζοντας οριστικά επί της αρτιότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής των δύο υποψηφίων, κάτι που τοποθετείται στις αρχές του επόμενου μήνα….

Μετά  οι πρώτες ενστάσεις

Η απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής για την πρώτη φάση, θα σηματοδοτήσει το χρόνο για τις πρώτες ενστάσεις μεταξύ των δύο εταιρειών, που θα προκύψουν, αν οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, δεν συμφωνούν με το πρακτικό της διοίκησης της Επιτροπής Παιγνίων. Οι ενστάσεις αυτές θα κριθούν από Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που υποχρεούται να απαντήσει εντός 15 ημερών.

Σε αυτή τη φάση μπορεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Παιγνίων, να συνεχίσει με το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  Μπορεί όμως και να μην το διακινδυνεύσει, πριν αποφασιστεί η μοίρα  των ενστάσεων γιατί αν δεν κριθούν οριστικά οι ενστάσεις, δεν θα μπορεί να θεωρηθεί οριστική η όποια απόφασή της για τις τεχνικές προσφορές. Και βέβαια περιθώρια νέων ενστάσεων υπάρχουν επίσης, σε κάθε επόμενη φάση του διαγωνισμού, όπως και μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.

Αν και κοινή βούληση των δύο διαγωνιζόμενων εταιρειών είναι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό το συντομότερο δυνατό, κύκλοι των δύο εταιρειών, προβλέπουν ότι οι νομικές εμπλοκές, αν και δεν είναι επιθυμητές, θα είναι αναπόφευκτες.


Πηγή: mononews.gr

Σχόλια