Αναστέλλεται ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό – Η ανακοίνωση της Hard Rock International

 

Τον διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό αναστέλλει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Ειδικότερα, την πρόοδο του διεθνούς πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αναστέλλει με απόφασή της την Δευτέρα, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), μετά από Προσφυγής της Hard Rock International, αναφέρει σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Hard Rock International, η επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι «η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης.

«Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, “…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….”.», καταλήγει η ανακοίνωση της Hard Rock International.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η η Hard Rock International είχε καταθέσει προδικαστική προσφυγή στην Ελλάδα αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το καζίνο στο Ελληνικό. Όπως είχε αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, πιστεύει ότι απόφαση της ΕΕΕΠ είναι εσφαλμένη.

«Έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι δικαστικές και διοικητικές Αρχές στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίσουν ότι η Hard Rock έχει αντιμετωπιστεί μεροληπτικά» ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.


Πηγή: www.lifo.gr

Σχόλια