Δεν έτυχε, πέτυχε…η ΕΕΕΠ κάνει δώρο στους καζινάδες την ala carte λειτουργία των επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών, μετατρέποντάς τα σε “σλοτάδικα”. Ανάστατοι οι εργαζόμενοι των καζίνο, βλέπουν άμεσα μείωση των θέσεων εργασίας των γκρουπιέρηδων. 

Το γεγονός ότι απαιτούνται βελτιώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επίγειων επιχειρήσεων τζόγου και δη των καζίνο είναι αδιαμφισβήτητο. Εξάλλου είναι οι μοναδικές επιχειρήσεις μιας πολύ μεγάλης βιομηχανίας που είναι έντασης εργασίας, εν αντιθέσει με τις ιντερνετικές επιχειρήσεις που είναι έντασης κεφαλαίου.

Τι έκανε όμως η ΕΕΕΠ για να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας και δη των γκρουπιέρηδων; Απολύτως τίποτα είναι η απάντηση. Ή μάλλον κάνει κάτι… τις εξαφανίζει. Με ποιο τρόπο; Περιορίζοντας δραστικά τη λειτουργία των επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών, τα οποία, ως γνωστόν, απαιτούν πολυπληθή αριθμό εργαζομένων για τη λειτουργία τους.

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ: “ο Κάτοχος Άδειας λειτουργεί καθημερινά τουλάχιστον έναν τομέα παιχνιδιών, το ωράριο λειτουργίας του οποίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των οκτώ (8) ωρών ημερησίως”. 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι με τις ευλογίες της ΕΕΕΠ και του Υπουργού κ. Σταϊκούρα τα επίγεια καζίνο μετατρέπονται σε “σλοτάδικα” κατά παρέκκλιση των όρων των διαγωνισμών παραχώρησης, των αδειών λειτουργίας και του ιδρυτικού νόμου των καζίνο.  Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη και είναι να απορεί κανείς πως πέρασε κάτι τέτοιο κάτω από τη μύτη των εργαζομένων. Οι ιδιοκτήτες των καζίνο μπορούν πλέον, εφόσον το επιθυμούν να λειτουργούν αποκλειστικά τα “φρουτάκια” των καζίνο, δίχως να έχουν υποχρέωση να λειτουργούν τα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια.

Διαβάστε παρακάτω το επίμαχο άρθρο σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται η υπό στοιχεία Τ/6736/2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (Β’ 929), όπως ισχύει (Β’ 1025), η οποία λογίζεται ως Κανονισμός Παιγνίων Καζίνο για τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτή, ως εξής:

«1. Αντικαθιστούμε το άρθρο 34 ως εξής:

Άρθρο 34
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ
1. Η λειτουργία της επιχείρησης Καζίνο, εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων (παρ. 21 του άρθρου 3 ν. 2206/1994) και επιτρέπεται για όλες τις εποχές και ημέρες του έτους.
2. Οι ώρες και ημέρες αργίας καθώς και το γενικό ωράριο λειτουργίας επιχείρησης Καζίνο καθορίζονται από τον Κάτοχο Άδειας, μετά από προηγούμενη Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του παρόντος.
3. Ο Κάτοχος Άδειας λειτουργεί καθημερινά τουλάχιστον έναν τομέα παιχνιδιών, το ωράριο λειτουργίας του οποίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των οκτώ (8) ωρών ημερησίως.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ο Κάτοχος Άδειας δύναται σε έναν τομέα παιχνιδιών να καθορίζει μικρότερο ή ίσο ωράριο λειτουργίας σε σχέση με το γενικό ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης Καζίνο, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την εφαρμογή του.
5. Ο Κάτοχος Άδειας αναρτά σε εμφανές σημείο πίνακα τις ώρες λειτουργίας του καζίνο καθώς και πίνακα των ημερών αργίας, ώστε να ενημερώνεται το κοινό.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν απαλλάσσουν την επιχείρηση καζίνο από υποχρεώσεις σχετικά με το ωράριο, που προκύπτουν από άλλες διατάξεις.»

Τελευταία διαπιστώνουμε πολλά δωράκια της ΕΕΕΠ προς τους επιχειρηματίες του τζόγου, όχι για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όπως αρέσκεται ο κ. Τζανάτος να επικαλείται, αλλά το αντίθετο. Το Δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται από τα ανταποδοτικά οφέλη της λειτουργίας των καζίνο προς το κοινωνικό σύνολο και το κράτος. Και μέσα στα προβλεπόμενα ανταποδοτικά οφέλη στους όρους των διαγωνισμών παραχώρησης των αδειών εκμετάλλευσης καζίνο είναι και οι θέσεις εργασίας και τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου.

Μπορούν να μας απαριθμήσουν εκεί στην ΕΕΕΠ έστω και μια απόφασή τους που οδηγεί σε ανάπτυξη και όχι σε συρρίκνωση του κλάδου των καζίνο; Πόσες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στα καζίνο από την ημέρα που ανέλαβε ο κ. Τζανάτος της προεδρία της ΕΕΕΠ; Ποια ήταν η αύξηση του τζίρου των καζίνο; Τι έσοδα εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο; Πόσα νέα παιχνίδια εισήχθησαν στις αίθουσες των καζίνο ώστε αυτά να καταστούν ανταγωνιστικά έναντι του διαδικτυακού τζόγου; 

Σε αυτά θα κριθεί ο κ. Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΕΕΠ και όχι σε αυτά που αρέσκονται να μεταφέρουν σε φιλικά σε εκείνους ειδησεογραφικά sites…

Σχόλια