Η Μάλτα ποντάρει σταθερά στο gaming

Μς στόχο να προβάλλει την αυτονομία κινήσεων που απολαμβάνουν οι εταιρίες στην Μάλτα και να βοηθήσει όσες θέλουν να επενδύσουν η κυβέρνηση της Μάλτας, θέσπισε το Gaming Malta Foundation. Συγκεκριμένα, σκοπεύ...